Clicky

Vragen ChristenUnie/SGP: Zonnepaneel mag niet leiden tot hogere WOZ-waarde

Copyright Omroep Zuidplas

Naar aanleiding van berichtgeving over een eerdere uitspraak van het gerechtshof ArnhemLeeuwarden willen De CU/SGP duidelijkheid over de manier waarop Zuidplas bij de WOZ-taxatie omgaat met investeringen in duurzaamheid door huiseigenaren.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft uitspraak gedaan dat zonnepanelen onroerend goed zijn.

Dit betekent dat dit invloed kan hebben op de hoogte van de WOZ waarde van de woning. De ChristenUnie/SGP fractie is van mening dat huiseigenaren die hun huis verduurzamen op deze manier gestraft worden.

Naar aanleiding daarvan heeft de fractie de volgende schriftelijke vragen:
1. Bent u bekend met de recente uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat zonnepanelen onroerend goed zijn en daarom mee mogen wegen bij de hoogte van de WOZwaarde
van een woning.  (https://www.uitspraken.nl/uitspraak/gerechtshof-arnhemleeuwarden/bestuursrecht/belastingrecht/hoger-beroep/ecli-nl-gharl-2018-3558)
2. Hoe wordt op dit moment omgegaan met de aanwezigheid van zonnepanelen bij de WOZtaxatie in Zuidplas, zijn deze waarde verhogend?
3. Geldt dit ook voor andere duurzaamheidsinvesteringen zoals het hebben van een aardwarmte-pomp?
4. Bent u het met de fractie van ChristenUnie/SGP eens dat investeringen in duurzaamheid niet beboet moeten worden met een hogere lokale belastingaanslag?
5. Is het college voornemens om deze wijze van WOZ-waardebepaling in Zuidplas door te voeren?
6. Welke mogelijkheden binnen de wet WOZ hebben wij als gemeente om dit te voorkomen?