Clicky

VVD vragen over urgentieregeling statushouders

Copyright Omroep Zuidplas

Per 1 juli 2017 hebben gemeenten de mogelijkheid om de voorrangsstatus, de zogenoemde urgentieregeling, van statushouders bij de toewijzing van sociale huurwoningen te laten vervallen.

Wat de VVD-Zuidplas betreft is het niet uit te leggen dat statushouders automatisch voorrang krijgen op andere doelgroepen bij de toewijzing van een sociale huurwoning.

Afgelopen week heeft de VVD Zuidplas gezien dat in Castricum deze voorrangsregeling definitief verleden tijd is.
Inmiddels zijn andere gemeenten, zoals Raalte en Enschede, voornemens dit voorbeeld te volgen.
Naar aanleiding hiervan heeft de VVD de volgende vragen voor het college:
1. Bent u ook van plan deze voorrangsmogelijkheid te laten vervallen?
2. Zo ja, per wanneer kan dit ingaan?
3. Bent u bekend met het landelijk fonds waaruit tijdelijke huisvesting van statushouders betaald kan worden (wat als alternatief kan dienen voor een sociale huurwoning)?
4. Hoe staat Zuidplas ervoor qua huisvestingsdoelstelling voor statushouders?
5. Is er voldoende aanbod aan sociale huurwoningen om deze doelstelling te behalen?
6. Is er een wachtlijst voor mensen zonder urgentiestatus?
7. Is er bekend hoeveel een andere woningzoekende met urgentie langer heeft moeten wachten op een woning doordat er eerst een statushouder is geplaatst?

De VVD-fractie beseft dat met het schrappen van de urgentieregeling de huisvestingsplicht van statushouders blijft bestaan. Hier willen wij ook niets aan afdoen. Vluchtelingen met een verblijfstatus, de statushouders, worden evenredig over het land verdeeld. Wat de VVD betreft blijft Zuidplas hierin haar verantwoordelijkheid nemen om voldoende statushouders van een woning te voorzien. In het kader hiervan hebben we de volgende aanvullende vragen:
8. Stel dat de urgentieregeling wordt aangepast, welke mogelijkheden ziet u om te voldoen aan de taakstelling voor het opvangen van statushouders en ze indien nodig tijdelijk te huisvesten totdat er een sociale huurwoning beschikbaar is?
9. Er zijn verschillende alternatieve vormen van huisvesting, zoals de door de vereniging van woningcorporaties Aedes gepubliceerde “creatieve oplossingen voor huisvesting vergunninghouders” en het initiatief van COA “a home away from home”, bent u daar bekend mee?
10. Ziet u mogelijkheden om dergelijke creatieve oplossingen toe te passen in Zuidplas?