Clicky

Capelse begroting 2019: “Capelle vaart voorzichtige koers”

Copyright Omroep Zuidplas

De baten en lasten op de begroting van de gemeente Capelle aan den IJssel zijn in balans. Dit blijkt uit de begroting voor 2019 die het college van burgemeester en wethouders deze week aanbiedt aan de gemeenteraad.

Om de financiën ook voor de jaren hierna op orde te houden, is het college behoedzaam bij haar uitgaven. Op deze manier kunnen de belastingen voor de Capellenaar ook de komende tijd laag blijven en blijft deze gemeente een van de goedkoopste in de regio.

Wethouder Nico van Veen (Financiën): "Het bezit van de gemeente zit in stenen, wegen en dergelijke, het staat dus niet als geld op onze rekening. De centrumontwikkelingen, de bouw van een nieuw zwembad annex sporthal en de verbouw van enkele scholen moeten we kunnen blijven betalen. Dit kan alleen met geleend geld en dit betekent voor de komende jaren een stijgende rentelast. We willen ook op termijn de financiën op orde hebben en dus varen we een voorzichtige koers. Overigens, we houden ons als college aan de belofte dat de lokale belastingen voor de Capellenaar laag blijven. In 2019 worden tarieven en leges alleen met de inflatie verhoogd.“

Samenwerking
Van Veen: “Om ook op termijn het gemeentelijk huishoudboekje gezond te houden zoeken we vaker de samenwerking op met partners en Capellenaren. Een mooi voorbeeld van zo’n samenwerking is het idee voor een buurtbus. De bereikbaarheid van de wijken is een van de speerpunten van het college. De bedoeling is, dat vrijwilligers worden ingezet als chauffeur. De buurtbus verbindt straks rechtstreeks de Capelse wijken Middelwatering (centrum), Schollevaar, Schenkel (IJsselland-ziekenhuis), ’s-Gravenland en West met elkaar. Tevens wordt de Rotterdamse wijk Kralingse Veer aangedaan.

Voor deze route zijn twee voertuigen en ongeveer 45 vrijwilligers nodig. Na drie jaar wordt de buurtbus geëvalueerd om te bezien of het voor een verlenging in aanmerking komt. Verder gaat het geld naar een nieuwe wijkfunctionaris brandpreventie en een aanbod voor een voorschoolse opvang voor kinderen met een leerachterstand. Het gratis meerijden met het openbaar vervoer blijft bestaan voor mensen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd. Het Rivium wordt, met medewerking van commerciële partijen, omgevormd naar een wijk waar naast werken ook wonen mogelijk wordt.”

Besluitvorming
Meer gemeentelijke investeringen en de financiële onderbouwing ervan, zijn te lezen in de begroting 2019 die te vinden is op de gemeentelijke website. De gemeenteraad stelt de begroting vast op 12 november aanstaande.

Bekijk hier Programmabegroting 2019