Clicky

Raadsvergadering 16 oktober 2018: Herziening bestemmingsplan Gansdorperdijk

Copyright Omroep Zuidplas

Binnen het vigerend bestemmingsplan is reeds de bouw van drie woningen mogelijk. Het nieuwe bouwvoornemen past niet binnen het huidige bestemmingsplan; er is daarom een nieuw bestemmingsplan nodig.

Op de locatie Gansdorperdijk te Nieuwerkerk aan den IJssel (gelegen achter ’s-Gravenweg 39) bevindt zich een strook grond met vervallen bebouwing. De huidige ontwikkelaar wil een vijftal woningen ontwikkelen. Binnen het vigerend bestemmingsplan is reeds de bouw van drie woningen mogelijk. Het nieuwe bouwvoornemen past niet binnen het huidige bestemmingsplan; er is daarom een nieuw bestemmingsplan nodig.

Met dank aan de heer Wiegman is duidelijk dat de 3 noodwoningen op de Gansdorperdijk, gelegen achter de ‘s Gravenweg daar waren weg bestemd door de provincie en niet mochten terugkeren. Daarna is het Heiland aangelegd en is iedereen druk doende geweest om alles mooi te maken. De Provincie veranderde haar beleid echter en vond dat weg bestemmen niet meer aan de orde was en de 3 woningen dus mochten blijven bestaan. Daar is het huidige bestemmingsplan op gebaseerd en dat geeft aan dat er 3 woningen mogen. De huidige ontwikkelaar wil een vijftal woningen bouwen in hele dure boven segment.

In de beeldkwaliteitsvisie van de gemeente is het huidige plan vergelijkbaar met bouwen op eilandstuctuur en zou een slagenstructuur beter passen bij de huidige bebouwing. In de discussie in de vergadering van de commissie ruimtelijke orde waren 2 insprekers die hun bezwaren uitspraken. Om van 3 naar 5 te gaan en dieper de polder en precedentwerking waren kernpunten.

De huidige varkensschuur is een ijkpunt in de plannen. Ook de inhoud van de woningen kwam in de commissievergadering aan de orde. Tot nu toe is gebruikelijk voor het buitengebied 750 m3 en in het nieuwe plan is dat naar 800 m3 verhoogd. Het huidige beleid van de provincie is maximaal 1000 m3. Bij bewonerscommissie aan de ‘s Gravenweg bestaat vrees voor precedentenwerking maar wethouder Hordijk heeft daar in de commissie al duidelijkheid geschapen dat die gedachte op basis van wetgeving niet reeel is.

In de nota van beantwoording weerlegt het College de ingediende bezwaren en gaat er vanuit dat het nieuwe plan een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse is. Dieper in de polder wordt gereflecteerd naar de huidige varkensstal. Het bouwvlak reikt 22 meter dieper in de polder dan die stal. Het bouwvolume inclusief bijbehorende bouwwerken is gesteld op 800 m3. In het vigerende plan is dat 500 m3 exclusief bijbehorende bouwwerken. Bouwen in 1 laag met rieten kap is verder onderdeel plan.

Een eventuele discussie in de Raad zou zich mogelijk toe kunnen spitsen op van 3 naar 5 huizen en het daaraan gekoppeld een beeldkwaliteitsplan.