Clicky

Raadsvergadering 16 oktober 2018: Versnelde aanpak A20

Copyright Omroep Zuidplas

In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is € 175 miljoen gereserveerd voor de capaciteitsuitbreiding van de A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda in de periode 2023 - 2026.

Rijk, provincie en regio hebben de wens uitgesproken om tempo te maken bij het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid op dit deel van de A20. Om te komen tot een versnelde realisatie moeten provincie en regio een bijdrage leveren in de externe kosten van de versnelling van de planuitwerking. De bijdrage van de gemeente Zuidplas bedraagt

De A20 is van groot belang voor de bereikbaarheid van de Rotterdamse regio en als verbinding tussen Utrecht en Rotterdam. Het deel van de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda is een grote bottleneck voor het verkeer. In beide richtingen staan dagelijks files en er gebeuren veel ongevallen. Een open deur gezien het vele dat hierover al is gesproken.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft de haalbaarheid van de versnelling van de verbreding van de A20 onderzocht en spreekt de intentie uit de verbreding van de A20 met maximaal 2 jaar te willen versnellen en is voornemens het benodigde projectbudget binnen de IenW begroting naar voren te halen.

De bijdrage voor de gemeente Zuidplas bedraagt € 62.500,-. In totaal is er € 175 miljoen gereserveerd voor de capaciteitsuitbreiding van de A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda in de periode 2023 - 2026. Rijk, provincie en regio hebben de wens uitgesproken om tempo te maken bij het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid op dit deel van de A20.

Daarvoor wordt door het College instemming van de Raad gevraagd. Daarmee is overigens de race nog niet geheel gelopen gelet op het argument in de aanvraag: deze bijdrage vergroot de kans op een versnelde verbreding A20. De besluitvorming is namelijk nog niet overal rond en vind momenteel in diverse raden plaats.