Clicky

Afwijzend besluit bestemmingsplan Gansdorperdijk: Betonnen bunkers winnen van economie

Copyright Omroep Zuidplas

Zoals voorzien ging de discussie in de Raadsvergadering van 16 oktober 2018 bovenal over economische motieven en van 3 naar 5 woningen en het daaraan gekoppeld verlies van groen door dieper de polder in te gaan.

In het beeldkwaliteitsplan was voor de 3 eilandwoningen waar het bestaande plan van uit gaat staan 3 betonnen bunkers ingetekend. In het voorstel 5 fraaie, grote villa’s met rieten kappen en een slagenbebouwing. En die op zich past toch wel beter in het beeld rondom en daar was een meerderheid het wel over eens volgens de gedane uitspraken.

Een afgetekende meerderheid van de Raad zat met veel bezwaren. En alhoewel er nuanceringen waren in het brengen van de standpunten, het geen politiek natuurlijk te verwachten is, tekende zich ook veel overeenkomsten in de bezwaren af.

De Raad zocht naar de motivering waarom afgeweken moest worden waarom er nu verder gegaan moest worden dan het plan van 2013 waar mogelijkheid voor 3 woningen instaat. Duidelijk was dat een meerderheid van de Raad het zocht dat economische motieven en niet planologische motieven achter de voorgestelde bestemmingsplan wijziging

Het door de jaren heen oprekken van het bouwvolume naar nu 500m3 woonvolume en 300 m3voor bijgebouwen riep ook vraagtekens op. Op feiten gebaseerd blijft het echter nog wel binnen de grens van 1000 m3 die door de provincie als grens is getrokken.

Het beeldvormingsplaatje tussen 3 betonnen bunkers en 5 schitterende villa’s werd door de Raad niet gewaardeerd.

Dieper de polder in en 200 meter groen opofferen kon op zijn zachts gezegd weinig handen op elkaar brengen.

Alleen de CU-SGP ging met de wethouder mee dat de uitstraling van het nieuwe plan een grote verbetering is afgezet tegen de huidige situatie. En dat was te weinig om het nieuwe plan goed te keuren en kon het de prullenbak in.

Blijft natuurlijk wel het feit staan dat in de plannen van 2013 blokkendozen ofwel betonnen bunkers staan ingetekend op een eiland bebouwing en of dat nu een aanwinst is voor de polder kan men zich terecht afvragen. Misschien is dit wel een pyrrusoverwinning.

(Bericht gecorrigeerd omdat abusievelijk de NEZ was genoemd)