Clicky

Conserveren is het motto voor bestemmingsplannen Zuidplaspolder

Copyright Omroep Zuidplas

Op de vergadering van 16 oktober 2018 zijn de voorstellen nieuwe bestemmingsplannen Zuidplas 1 en 2 besproken.

Het agendapunt begon met de vraag van D66: Is het college van mening dat het voorstel recht doet aan geuite op en aanmerkingen in gesprekken met de Raad en in de Commissie vergadering Ruimtelijke ordening. Een diepliggende vraag die het College met ja beaamde.

Vragen en opmerkingen als: Wat is er nu daadwerkelijk en effectief veranderd geven toch ook wel aan dat de Raad of delen van de Raad moeite hebben met het overzicht. Maar ook ondernemers waar de economie opdraait waren en blijven in onzekerheid. De beide nieuwe bestemmingsplannen zijn conserverend en dat betekent dat het op slot zit voor ondernemers.

Er tekende zich in eerste instantie 2 lijnen af:

* Het is conserverend en dat geldt voor iedereen en dan moet gelden ook voor iedereen om gelijkheid te bewerkstelligen. Bewaar de integriteit.

* Ga van maatwerk uit. Ondernemers moeten niet geblokkeerd worden.

Er werden 2 moties ingediend voor maatwerk en versnelling. Een jarenlang op slot zitten is moordend voor ondernemers. In het antwoord van wethouder Hordijk werd aangegeven dat tempo geboden is en dat er nieuw elan gebiedsontwikkeling groeit en dit tezamen met de discussie in de Raad was in kern afdoende om de moties in te trekken.

Er liggen meer onduidelijke punten, om er enkele te noemen:

* Wat zijn de contouren dan wel grenzen van het middengebied

* Wat is de staat van wijzingen tussen oude en nieuwe plan

* Pijn bij ondernemers gaat niet om uitbreiden, maar continueren huidige activiteiten.

* Stilstaan is achteruitgaan. Hoe lang gaat dit op slot zitten?

* Kwetsbare infrastructuur

Door de wethouder is toegezegd dat er een was-wordt lijst voor de Raad opgesteld zal worden om de verschillen tussen oude en nieuwe plan inzichtelijker te maken. En als we in het middengebied wat gaan doen, dan moet de infrastructuur aangepast worden: wegen en openbaar vervoer. Wordt vervolgd.

Algemeen kan wel gesteld worden de voorstellen als een tijdelijke plannen worden gezien en dat er zo snel mogelijk volgstappen moeten worden gezet. Dan moet er echter wel een vaststellingen komen waar wat gebouwd kan gaan worden. College en Raad zullen dan haast moeten maken en er zullen dan wel knopen doorgehakt moeten worden. En beslissingen van deze omvang zullen ook wel met pijn politieke pijn gepaard gaan. Het praten over groene zones, wijds uitzicht, bewaren dorpskernen, en wat al dies niet meer zal snel tot overeenstemmingen moeten leiden, anders kan je geen snelheid creëren in dit proces. Mensen moeten wonen en de economie moet door kunnen gaan.

De opgave is los van verdeling in de bouwsegmenten (sociaal, midden en hogere klasse) onverminderd:

* 5000 woningen aan de dorpskernen,

* 4000 woningen in het middengebied.