Clicky

Versnelling verbreding A20

Copyright Omroep Zuidplas

Op de Raadsvergadering 16 oktober 2016 is het voorstel behandeld om een extra budget goed te keuren voor het versnellen van het A20 project.

Een groot en lang dossier die verbreding en de aanpassing van de A20. En de Raad had weinig moeite met het voorstel om en extra budget beschikbaar te stellen voor een versnelling. Unaniem was men voor.

Toch waren er ook wel enkel punten die de aandacht vergden. Fijn stof en geluidsoverlast, ingeleid door de inspreekster mevrouw Edel als bewoner langs het tracé.

Beter vandaag dan morgen. Noodzakelijk om file probleem op te lossen. Er is budget voor. Blij dat er eindelijk wat gebeurd, zijn zo maar enkele opmerkingen die de stemming van de Raad aangeven. Er is veel energie ingestoken door raadsleden. Alle fracties hebben hun invloed via de landelijke partijen ingezet om Den Haag te bewegen.

Het fijnstof levert wat kritische kanttekeningen op. Blijf nadenken, eerst meten. Dat roept vragen op. Zijn er dan geen metingen? En hoe zit het met criteria. Nederland blijkt ook hier het beste jongetje van de klas want de eisen zijn zo’n beetje de strengste. 2 maal minder dan de WHO als norm geeft die door veel landen als uitgangspunt wordt gesteld. In het verder traject zal dit onderwerp wel terug komen.

Geluidsoverlast wordt breed overgenomen. Het gaat Raadsleden/lokale partijen aan het hart. Geluidsschermen moet gepromoot blijven worden.

Wethouder Schuurman vatte een en ander samen. Er is veel energie in gestoken door iedereen. Maar we moeten alle zeilen bij blijven zetten want er moet nog veel gebeuren. In 2021 zal het starten van de realisatie beginnen en het zal 4 jaar in beslag nemen tot het klaar is. De geluidswal hoort niet bij dit agendapunt maar in het A20 project in de opgave van het Rijk zou een geluidswal tussen het Kortland aquaduct en de afrit Nieuwerkerk tot de opties behoren.