Clicky

Koninklijke onderscheiding voor de heer Gerard Lange

Copyright Omroep Zuidplas

Op donderdagavond 18 oktober jl. heeft de heer G. Lange uit Krimpen aan den IJssel een Koninklijke onderscheiding ontvangen van burgemeester Gert-Jan Kats.

Tijdens een bijeenkomst ter ere van het 25-jarig jubileum en het laatste concert van het Mannenkoor Nieuwerkerk aan den IJssel, werd de decorandus benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau. De uitreiking vond plaats in De Lichtkring aan de Dreef in Nieuwerkerk aan den IJssel.

De heer Lange (63 jaar) is sinds de jaren ’80 actief als vrijwilliger en dirigent van vele koren. Sinds de jaren ’80 tot 2000 was hij dirigent van het gemend koor ‘Con Spirito’ in Nieuwerkerk aan den IJssel. Daar introduceerde de decorandus vergeten koorstukken en organiseerde hij onder andere een koorreis naar Bückeburg.

Tussen 1988 en 2003 was de heer Lange dirigent van het jongerenkoor ‘Anthem’ in Nieuwerkerk aan den IJssel. Hij schreef nieuwe arrangementen, die nog altijd worden gebruikt, en was medeoprichter van het jeugdkoor ‘Entree’ en het ouderenjongerenkoor ‘Encore’. Daarbij had hij in het bijzonder aandacht voor de voorbereiding van de jeugdige solisten voor concerten.

In 1993 was de heer Lange medeoprichter van het Mannenkoor Nieuwerkerk aan den IJssel. Als dirigent zette hij zich onder andere in voor het uitdragen van joods-religieuze liederen. Hij maakte nieuwe arrangementen en digitaliseerde de lesstof voor de leden, zodat muziekstukken ook op afstand ingestudeerd kunnen worden. Verder regelde de decorandus de muzikale begeleiding van solisten, zangers en ondersteunde hij het aanleren van de Hebreeuwse dixi door de zangers.

Sinds 2002 tot heden is de heer Lange dirigent van het Hobokenkoor van het Erasmus MC Rotterdam. Daar ondersteunt hij in het bijzonder leden met een verstandelijke of lichamelijke beperking, zet hij zich in voor de verbinding tussen de koorleden onderling en verzorgt hij de muzikale ondersteuning. Verder realiseert hij de jaarlijkse muzikale begeleiding van de oecumenische kerstdienst voor de patiënten op Kerstavond.

Tussen 2003 en 2013 was de heer Lange dirigent van het Radboud Promskoor te Schiedam. Hij begeleidde onder andere de Promfestivals in Schiedam. Daarnaast trad het koor op in kerken en verzorgingstehuizen.

De heer Lange werd dirigent van Het Schiedamse Koor, een afscheiding van het Radboud Promskoor. De decorandus ondersteunde de oprichting door in de begintijd onbezoldigd voor het koor te staan. Hij denkt tevens met het koor mee om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Sinds tot heden is de heer Lange vrijwilliger en dirigent van het kamerkoor ‘Sega di Canto’ te Krimpen aan den IJssel. Hij vervult daar ook de rol van muzikaal leider, organisator en muzikaal begeleider. Bovendien maakte hij een doorstart mede mogelijk.

De heer Lange legt zich in zijn muzikale carrière toe op het uitvoeren van onbekende koorstukken. Hij begeleidde koren als ‘De Lofstem’ en het Rottekoor uit Rotterdam, het vocaal ensemble ‘Cantio’ uit Dordrecht en het Noordzeekoor uit Katwijk aan Zee. Verder leidde hij workshops voor zangers en dirigenten, jureerde hij bij verschillende concoursen en gaf hij muziek- en zangles aan mensen met een beperking. Ook was hij medeorganisator van het Groot Dordrechts Korenfestival.

Met diverse koren en koorprojecten verzorgde hij onbezoldigde optredens in bejaardentehuizen, ziekenhuizen en kerken.