Clicky

Vragen ChristenUnie/SGP over capaciteitsprobleem netwerkbeheerder

Copyright Omroep Zuidplas

In de Zuid-Hollandse Zuidplaspolder heeft het net van Liander onvoldoende capaciteit om nieuwe aanvragen voor aanvullend transportvermogen te kunnen accepteren. Aanleiding voor CU/SGP hierover vragen te stellen aan het college.

In de Zuid-Hollandse Zuidplaspolder heeft het net van Liander onvoldoende capaciteit om nieuwe aanvragen voor aanvullend transportvermogen te kunnen accepteren. Dit wordt ook wel aangeduid als congestie. Dit is een zin van de website van Liander, alsdus de Christelijke partijen.

Naar aanleiding hiervan stelt de ChristenUnie/SGP de volgende vragen aan het college:

  1.  Bent u bekend met de recente uitspraak van Liander dat de capaciteit van het net is bereikt voor Zevenhuizen en Moerkapelle? (https://www.liander.nl/nieuws/2018/07/20/congestiezuidplaspolder)
  2. Speelt deze problematiek ook in de andere dorpen in onze gemeente?
  3. “Volgens de huidige planning zal de congestie PAS in 2023 kunnen worden opgelost. Tot die tijd zal er sprake zijn van congestieproblemen” aldus Liander. Onze fractie vindt dit niet acceptabel, gelet op de maatregelen die de gemeente neemt om bijv. de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren. Dit probleem had Liander toch veel eerder kunnen aan zien komen? Is de gemeente bereid met Liander in gesprek te gaan om het congestieprobleem op korte termijn op te lossen?
  4. Indien congestieprobleem niet op korte termijn oplosbaar is: heeft dit consequenties voor het gemeentelijk beleid t.a.v. milieu, duurzaamheid, energietransitie etc.? Zo ja, welke en zo niet, waarom niet?
  5. Een langdurig (te) zware belasting van het net leidt waarschijnlijk tot een grotere storingsgevoeligheid en kans op stroomuitval. Welke maatregelen heeft Liander genomen om dit risico te mitigeren en hoe is/wordt daarover gecommuniceerd met onze inwoners en bedrijven (wij hebben daarover nog niets concreets gezien of gelezen, maar hebben misschien iets over het hoofd gezien)?