Clicky

Bisschop Van den Hende ‘Bidden voor de doden is een uiting van ons geloof’

Copyright Omroep Zuidplas

Tijdens Allerzielen sprak Van den Hende, bisschop van Rotterdam en daarmee van de Zuidplas parochies, over de betekenis van het gebed voor de overledenen.

“Bidden voor de doden is een uiting van ons geloof in de verrijzenis en het eeuwig leven. Tevens is dit gebed een teken van ons vertrouwen in Gods barmhartigheid en liefde. Dit samen bidden voor hen die ons in de dood zijn voorgegaan, zegt iets over onze onderlinge solidariteit: de levende en overleden gelovigen vormen samen de gemeenschap van de Kerk.”

Vanouds staat november binnen de Roomse kerk in het teken van het bidden voor de gestorvenen, met Allerzielen als opmaat. Van den Hende: “Wanneer in november de dagen korter worden en de bomen hun bladeren verliezen, denken veel mensen onwillekeurig meer aan de dood. Kwetsbaarheid betreft niet alleen stervenden, maar ook mensen die nog in het leven staan, wanneer zij zich -meer dan anders- bewust worden van hun eigen sterfelijkheid.

De dood als definitief einde van ons aardse leven. Het afscheid voelt als onherroepelijk en brengt mensen soms tot de uitroep: er is geen leven na de dood, want er is nog nooit iemand teruggekeerd! Het evangelie van Pasen vertelt ons iets anders: Jezus is na zijn kruisdood in een graf gelegd, maar Hij is opgestaan uit de dood. Engelen zeggen tegen hen die het graf bezoeken: ‘Wat zoekt gij de levende bij de doden?’ (Lucas 24, 5). Jezus is waarlijk verrezen en zegt tot zijn leerlingen: ‘Vrede zij u’ (Johannes 20, 20-21.26).”

Alleen in het licht van ons paasgeloof is het zinvol om te bidden voor de doden. Het bidden voor de overledenen is bovendien een geestelijk werk van barmhartigheid. Heel bijzonder in de maand november nodigt de Kerk ons uit om te bidden voor hen die gestorven zijn”