Clicky

Stichting Orion ontvangt cheque van 4000 euro!

Copyright Omroep Zuidplas

Stichting Activiteiten Rond de Kerk (ARK) van de Hervormde gemeente in Zevenhuizen heeft de opbrengst van het oogstfeest overhandigd aan de stichting Orion.

ARK coördineert onder meer de activiteiten op het oogstfeest in en om de kerk. De commissie gevormd door verschillende groepen die meedoen met het oogstfeest hebben samen besloten voor welkgoed doel het geld bestemd zou worden. Dit jaar werd gekozen voor een belevingstuin voor Stichting Orion. Op maandag 29 oktober werd de opbrengst, een bedrag van 4000 euro, overhandigd aan de stichting in bijzijn van een groot aantal cliënten. “We hebben er bewust voor gekozen om een lokaal goed doel te steunen tijdens het oogstfeest”, vertelt Wim Koolhaas, voorzitter van commissie ARK. “We willen als kerk graag letterlijk en figuurlijk midden in de lokale maatschappij staan en daar onderdeel van uitmaken. Daarom hebben we gekozen voor Orion.” Stichting Orion is gevestigd aan de Wollefoppenweg en verschillende bewoners bezoeken regelmatig de kapel in Oud Verlaat voor een eredienst. Ook zijn een aantal gemeenteleden actief als vrijwilliger bij de stichting.

“Orion is een zorginstelling voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Bij Orion wonen cliënten met een uiteenlopende zorgvraag: van een lichte tot zware verstandelijke beperking en soms ook gecombineerd met een lichamelijke beperking”, vertelt Michiel van Gennip, manager werkplaatsen van Orion. De stichting heeft verspreid over de wijk Rotterdam Zevenkamp 13 woningen met 8 tot 9 cliënten en 19 werkplaatsen, waaronder een groengroep, een manege en verschillende ambachtswerkplaatsen. In totaal wonen er 120 mensen bij Orion, waarvan er 100 ook in de dagbesteding en werkplaatsen werken. “Niet iedereen kan werken. Mensen met een zeer laag niveau zijn gebaat bij een prikkelarme omgeving en daar past geen werk bij. Zij verblijven overdag in de basiswerkplaats, waarbij de zorg voor deze cliënten centraal staat.” Daarnaast komen er nog 50 mensen buiten de woningen vandaan bij de dagbesteding.

“Vanaf 18 jaar kunnen de bewoners in één van de werkplaatsen een ambacht leren. In deze ambachtelijke werkplaatsen worden creatieve, unieke, eigenzinnige en verkoopbare producten gemaakt zoals kinderspeelgoed van hout, kaarsen en keramiek.” De stichting heeft een kwaliteitskeurmerk ontwikkelt voor de producten die gemaakt worden: het moet verkoopbaar zijn en de zorgvrager moet actief betrokken zijn bij het maken. “De zorgvrager heeft een recht op werken: we proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij het niveau en de interesse van de cliënt, zodat men een zinvolle dagbesteding heeft en ook iets terugdoet voor de maatschappij, die in feite het geld betaald voor de verzorging van deze mensen.” Behalve in de ambachtswerkplaatsen kunnen zij ook werken in de dienstverlening zoals catering, een bezorgservice of het onderhoud van tuinen of in de zorgverlening aan mens of dier”.

Verschillende ambachtelijke producten van Orion worden verkocht in het winkeltje aan de Dorpsstraat. De zaal en horecaruimte in het hoofdgebouw aan de Wollefoppenweg worden verhuurd voor feesten en partijen. Wekelijks wordt op maandagmorgen een weekopening georganiseerd, waarin ruimte is om de afgelopen week door te nemen, voor muziek en zang , het weer voor de komende week en de jarigen worden in het zonnetje gezet. Tijdens deze weekopening mocht men de cheque overhandigen. Daarnaast wordt er op woensdag nog een bijeenkomst georganiseerd waarin het leren meer centraal staat: “We hebben het dan bijvoorbeeld over de seizoenen, over lokaal of wereldnieuws, maar er wordt ook een overleden bewoner herdacht. Net wat er uit de groep komt.”