Clicky

Woonvisie 2025

Copyright Omroep Zuidplas

De Woonvisie 2025 – ‘Dorps wonen in Zuidplas, nu en in de toekomst’ is de complete woonvisie van de gemeente Zuidplas met de ambitie, de speerpunten en de bijbehorende activiteiten.

Zuidplas bouwt volop nieuwe woningen om bij te dragen aan de woningbouwopgave in de Zuidvleugel. De ontwikkelingen in de woningmarkt gaan het laatste jaar ontzettend snel. Door de snel stijgende prijzen in de koop- en huursector ontstaat een tekort aan allerlei typen woningen. De woonvisie vormt de komende jaren het uitgangspunt als het gaat om de omvang van de diverse woon- en prijssegmenten die in Zuidplas nodig zijn. Ook de Adviesraad Sociaal Domein is om advies gevraagd. Het college heeft een aantal adviezen van de Adviesraad overgenomen. De woonvisie is via een participatietraject met inwoners, belangengroepen en maatschappelijke organisaties tot stand gekomen.

Op 28 november 2018 buigt de gemeenteraad zich over de Woonvisie 2015. Na vaststelling komt de eerder vastgestelde Woonvisie uit 2011 te vervallen, evenals de actualisatie daarvan in 2013.