Clicky

Raadsvergadering 27 november: Promen

Copyright Omroep Zuidplas

Omroep Zuidplas blikt vooruit op de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 27 november, deel 2.

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Promen heeft het Ondernemingsplan Promen 2019 voor een zienswijze toegestuurd.

De gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten hebben in november 2016 een besluitvormingsproces in gang gezet om te komen tot besluitvorming over de toekomst van Promen. Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Promen heeft het Ondernemingsplan Promen 2019 voor een zienswijze naar meerdere gemeenteraden toegestuurd.

Uit het plan volgen enkel beslispunten voor de Raad die voortvloeien uit participatiewet en een financiële en juridische scheiding tussen de dienstverlening onder de Wsw en de PW binnen Promen. Wsw staat voor wet sociale werkvoorziening en PW voor participatiewet. Een risico element is dat als gevolg van de afbouw van de Wsw Promen in moet krimpen, wat ten koste van de efficiëntie zal gaan.

Aan de gemeente wordt in feite gevraagd om kaders vast te stellen waaronder de gemeenten samenwerken binnen Promen.