Clicky

Raadsvergadering 27 november: Verbeterplan dienstverlening sociaal domein

Copyright Omroep Zuidplas

Omroep Zuidplas blikt vooruit op de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 27 november, deel 3.

 

Dat dienstverlening en communiceren moeilijk is, is niemand onbekend. Tussen maart 2018 en september 2018 is er een intensief traject geweest met wethouders, raad, adviesraad, interne en externe partijen rondom het verbeteren van de dienstverlening in het Sociaal Domein. Dit traject werd afgesloten met het opleveren van de discussienota integrale dienstverlening Sociaal Domein en aansluitend een concept Verbeterplan.

De Raad mag zich nu buigen op een Verbeterplan waar overduidelijk veel ambtelijk werk in gestoken is en het plaatje dat op de voorpagina van dat plan prijkt en dit artikel begeleidt spreekt boekdelen.

Waarom zo’n plan? De decentralisaties en de transities in de zorg hebben plaatsgevonden in 2015. Dit heeft veel tijd in beslag genomen en er zijn veel besluiten onder hoge druk genomen. Vanaf 2017 wordt flink ingezet op het verbeteren van de samenwerking, het vereenvoudigen van processen en het halen van de transitiedoelen binnen het lokale Sociaal Domein. Nu na anderhalf jaar blijkt dat er meer nodig is om deze doelen te behalen.

De doelen zijn door het rijk bepaalt en uitgewerkt in het Collegeprogramma. Het verbeterplan beschrijft een denkwijze hoe het College de route ziet. Aan de Raad wordt gevraagd daarmee in te stemmen en dan over:

1. het opknippen van het Sociaal Team in een HOT (Hulp- en Ondersteuningsteam) en een GTT (Gemeentelijk Toewijzingsteam), waarbij het HOT een organisatie1 wordt voor de toegang, kortdurende hulp en ondersteuning en het GTT de gemeentelijke organisatie blijft die een beschikking afgeeft;

2. het toevoegen van ontbrekende disciplines (Jeugdhulp en Wmo-begeleiding) aan het gemeentelijk toewijzingsteam (GTT);

3. meer voorzieningen gemakkelijk inzetbaar te maken binnen het HOT en nader te kijken welke voorzieningen daarvoor in aanmerking komen.

Wat voor ogen staat is: Eenvoud. Snel. Kwaliteit. Beheersbaarheid. Voor zowel inwoner als de professional via een 1loket benadering. Dat loket moet vindbaar zijn, expertise hebben, efficiënt zijn, zonder wachtlijsten benadering. Het ei van Columbus. Moeilijk maar niet onmogelijk.