Clicky

Raadsvergadering stemt unaniem in met Integraal onderwijs huisvestingsbeleid

Copyright Omroep Zuidplas

Op 27 november is het IHP besproken. Algemeen was er veel waardering met het beleidsdocument en ook dat er duidelijk veel in is geïnvesteerd door College en ambtenaren

De partijen gaven aan dat onderwijs hoog in hun vaandel staat. Van erg belangrijk tot speerpunt. En breed werd vastgesteld dat opmerkingen uit eerdere bespreking goed gehonoreerd waren.

Meerdere malen werden relaties gelegd naar verkiezingsprogramma’s waarin goed onderwijs hoog scoorde. De Raad zou de Raad niet zijn als ze desondanks nog vragen en extra wensen hadden, waarbij meerdere partijen een insteek hadden op dezelfde onderwerpen. Aardig gevonden was de opmerking over het buurtschap Oud-Verlaat die dit buurtschap tot een 5e dorp bestempelde. Een gemeenschap is een dorp als er een kroeg, een kerk en een school is en daar voldoet het aan.

Het SBO in Nieuwerkerk werd als goed bestempeld. En Aan de SBO geeft de gemeente jaarlijks zo’n 6 ton uit aan personenvervoer. Er werd gevraagd of er niet meer kinderen in eigen gemeente gehouden konden worden in de Nieuwerkerk. Naar aanleiding van vragen gaf de wethouder aan in gesprek te zijn met organisaties om te trachten meer leerlingen naar het SBO in Nieuwerkerk te krijgen. Wethouder gaf aan dat hij wel eens meegereden is en dat los van files. Kinderen wel 1,5 uur per dag in het busje zaten. De trend in de SBO is overigens dalend en dat is ook de intentie van alle inspanningen.

Aandacht was er voor de school Nessevliet in Oud-Verlaat. Een school waar het weer mooie berichten vandaan komen n betitelt werd als vitaler dan ooit. Weliswaar met kinderen uit Rotterdam, maar daar zijn beperkingen voor afgesproken. Wethouder is in gesprek met de school over gymzaal en speelzaal om de school verder op te waarderen.

Een pleidooi voor 3 extra bouwstenen Meerjarenperspectief, samenwerking en inclusief onderwijs werd illustratief onderbouwd met legostenen. In het antwoord en discussie bleek dit al deels aanwezig in het IHP en de door wethouder opgepakt te worden.

In het IHP worden 2 gymzalen genoemd. Er werd een relatie naar de discussie over een nieuwe sporthal en aangegeven werd dat er nog een optie is in de vorm van een nieuwe sporthal waar zowel scholen en sportverenigingen baat bij hebben. De wethouder heeft dit op zijn agenda staan in zijn besprekingen.

Waardering was er dat renovatie in het IHP als volwaardig alternatief werd gezien.

De scholenprobleem Zevenhuizen kwam ook meerder malen naar voren. De Raad volgt de ontwikkelingen nauwlettend en met grote interesse

Een herijking om de 4 jaar werd als te lang ervaren. De wethouder zegde toe een jaarlijkse bijeenkomst met de scholen en de Raad te organiseren waar voortgang ook besproken zal worden als jaarlijkse evaluatie.

Twee moties van D66 kon maar op een kwart van de stemmen rekenen en werden verworpen. Het betrof frisse scholen klasse A en energie neutrale scholen. In de discussie frisse scholen kwam naar voren dat dit primair bij schoolbesturen ligt, niet altijd bewezen niet altijd de goed keuze is en het teveel verwachtingen oproept dat de gemeente financiert. In de discussie energie neutraal lag het begrip semantiek op de lippen. De partijen lagen dicht bij elkaar, begrepen elkaar en vonden dat er voldoende in het IHP stond. Het woord te dwingend werd hier eveneens gebezigd.