Clicky

Observatie- en kindvolgsysteem voorschoolse voorzieningen

Copyright Omroep Zuidplas

Het college vindt de voorschoolse ontwikkeling van kinderen in Zuidplas belangrijk. Dit met het oog om onderwijsachterstanden in het basisonderwijs voor te zijn.

Om het kind tijdens vanaf de peuterleeftijd goed te kunnen volgen is het van belang om het kind regelmatig te observeren en deze gegevens vast te leggen. Een (digitaal) systeem maakt ook de (warme) overdracht van gegevens naar het basisonderwijs eenduidiger en eenvoudiger. Op verzoek van de gemeente hebben beide organisaties voor de VVEpeuteropvang zich georiënteerd op een digitaal observatie- en kindvolgsysteem (KIJK).

Zij hebben nu bij het college een bekostigingsverzoek voor de invoering en eerste aanschaf van dit systeem ingediend. Het college heeft besloten Klavertje Vier en IJsselkids een eenmalige bekostiging verstrekken voor de invoeringskosten en eerste aanschaf van het observatie en kindvolgsysteem KIJK voor alle (VVE)-peuteropvang locaties en beide kinderdagverblijven van IJsselkids in de gemeente.