Clicky

D66 Zuidplas verbaasd over geplande bomenkap Hitland

Copyright Omroep Zuidplas

De D66 fractie heeft met enige verbazing kennisgenomen van het voornemen van het recreatieschap Hitland om, als onderdeel van de reconstructie van de weg, de 230 populieren langs de Hitlandselaan te kappen.

Eerder berichtte Omroep Zuidplas hierover.

Voor de D66 fractie staat voorop dat het uitgangspunt moet zijn de bomen zo veel te behouden. De Hitlandselaan is een beeldbepalende weg en is bij veel Nieuwerkerkers bekend en geliefd. Er moeten dan ook echt zwaarwegende redenen zijn om over te gaan tot kap.

Daarbij speelt veiligheid van weggebruik voor ons een belangrijke rol. Dus de D66 voorkeur is bomen laten staan als het qua veiligheid (vallende takken, omvallende bomen) gaat en dan rechts van de bomen een fietspad, zodat ook het weggebruik van de Hitlandselaan veiliger wordt.

Vooralsnog lijkt er primair aandacht te zijn voor het reconstrueren van de weg. De D66 fractie is er dan ook nog niet van overtuigd dat alle mogelijkheden om te komen tot behoud van de bomen zijn benut en ook de veiligheid maximaal wordt gegarandeerd!