Clicky

Personeelsbegroting na unaniem gedragen amendement goedgekeurd door de Raad

Copyright Omroep Zuidplas

In de aftrap kwam de stelling op tafel: De gemeente wil een goede werkgever zijn.

Na een kaalslag in de laatste jaren is het nu tijd voor repareren. (SP) En onze organisatie zien we graag degelijk gebouwd worden. Maar dat degelijke plan zien we niet. We kunnengeen afwegingen maken en daarmee doen we geen recht aan de mensen in de organisatie (PvdA/GroenLinks). We zien dat er veel goed werk wordt gedaan. Het schuurt (VVD). We zien dat er structurele problemen zijn en er extra medewerkers nodig zijn. Maar die moeten we wel optimaal in zetten. Er is een degelijke kwantitatieve analyse en fundamentele onderbouwing nodig. (D66) De gegeven antwoorden op geven nog steeds geen duidelijk beeld. We moeten niet incidenteel maar structureel de reparatie van 2014 compenseren. (CU/SGP). De Raad heeft een beperkt inzicht maar we moeten structureel wel verder (CDA). We raken de draad kwijt en missen visie (NEZ).

Voor de toeschouwer een Raad die worstelde met het document maar het niet wilde blokkeren omdat er in gezien werd dat er wat moest gebeuren. De wethouder gaf een duidelijk antwoord en zegde toe volgend jaar meer duidelijkheid te geven en gesprekken te initiëren.

Er werd een gezamenlijk amendement ingediend dat behelsde:

* In het raadsvoorstel beslispunt 1a te wijzigen van “Organisatieontwikkeling en mobiliteit € 600.000 dekking algemene reserve” te wijzigen in “Organisatieontwikkeling en mobiliteit € 300.000 dekking algemene reserve en bij perspectiefnota 2020 een structureel bedrag onderbouwen en opnemen”.

* In het raadsvoorstel in beslispunt 3 het bedrag te wijzigen van € 600.000 naar € 300.000

De bedragen teruggeschroefd maar wel nu wel structureel begroot.(tekst gaat verder onder de foto)

Het amendement werd unaniem ingediend en goedgekeurd waarna ook de gewijzigde begroting unaniem werd goedgekeurd. De wethouder oogde tevreden en er kan aan de noodzakelijk versterking van het ambtelijke apparaat gewerkt worden.