Clicky

Profielschets opvolger van ds. Marchand opgesteld

Copyright Omroep Zuidplas

De Hervormde kerk in Nieuwerkerk a/d heeft inmiddels een profielschets gemaakt van de nieuw te beroepen predikant die de plaats van emeritus predikant Marchand moet opvolgen.

Ds. Marchand heeft kortgeleden na 12 jaar afscheid genomen van de Hervormde kerk (Emeritaat voor ds. Marchand) en is ondertussen verhuisd naar Groningen. De Hervormde Gemeente in Nieuwerkerk aan den IJssel bestaat uit twee wijkgemeenten, de Oude (1) en Nieuwe Kerk (2). In deze wijkgemeenten voelen mensen met verschillende achtergronden en geloofsbelevingen zich thuis geworteld in een gereformeerde traditie.

De gemeente zoekt een predikant die 1. Vanuit de gereformeerde theologie op eigentijdse wijze pastor wil zijn van deze wijkgemeente. 2.De zondagse erediensten vormen het hart van de gemeente. Daarin staat Gods Woord en het verlossingswerk van Jezus Christus centraal. 3. Vanuit de Bijbel wordt de gemeente op een appellerende wijze aangesproken en wordt verdieping van het geloof aangebracht. 4. De prediking moet inhoud en diepte hebben en mag verrassend zijn. 5. Daarnaast kan de predikant goed luisteren en kent hij de leefwereld van gemeenteleden, ook die van jeugd en jongvolwassenen. 6. Niet alleen in de preek, maar bij de hele liturgie heeft de predikant aandacht voor bovengenoemde aspecten van woordbediening, geloofsbeleving en groei. 7. De predikant richt zich in het pastoraat op de hele breedte van de gemeente, in het bijzonder heeft hij hart voor jeugd en jongvolwassenen. 8. De nieuwe predikant een ‘teamspeler’ en ‘verbinder’.

De predikant maakt onderdeel uit van de wijkkerkenraad hij bepaalt mede de richting waarin de wijkgemeente zich beweegt. Hij werkt samen met de kerkenraden, de predikant van de andere wijkgemeente (Ds. Methorst nieuwe predikant Hervormde gemeente Nieuwerkerk), de pastoraal werker (Henk Kamminga pastoraal medewerker Hervormde gemeente) en andere geloofsgemeenschappen binnen ons dorp.