Clicky

Adviesraad in 2019 met kleinere bezetting door

Copyright Omroep Zuidplas

De Adviesraad geeft op beleidsmatig niveau gevraagd en ongevraagd advies aan het College van burgemeesters en wethouders.

In Op Moer op 10 december had de Adviesraad een belangrijkevergadering. Er kwamen 2 nieuwe leden bij. Mevrouw Paltoe en de heer Sinke traden toe tot de Raad. En dan gaat niet zomaar. Daar is een traject en een procedure voor. Het College benoemt op voordracht van de Adviesraad. De leden zijn gebonden de hun vertrouwelijk verstrekte informatie ook vertrouwelijk te houden en dienen daartoe een eed af te leggen. En die eed werd afgenomen door wethouder Daan de Haas en bekrachtigd in een protocol.

In de vergadering kwam dat indirect terug en ontstond er een discussie over de onafhankelijkheid van de Raad en de invloed die het College via de benoeming heeft en welke invloed eisen van het College daarin hebben. Gaat allemaal intern uitgesproken worden en dat moet ook wel want het kan persoonlijke raakvlakken hebben en is dus een vertrouwelijke kwestie.

En dat de Adviesraad verkleind door moet gaan, althans voorlopig hopen ze, vindt zijn oorzaak in het feit dat er om verschillende redenen nu 6 personen vertrekken. Vanwege bereiken maximale ambtstermijn, vanwege verhuizing of om persoonlijke reden. Wel allemaal aan het einde van een termijn en iets tussentijds. Per saldo mis je dan 4 mensen. Er lopen wel gesprekken met kandidaten, maar ook dat is als het slaagt ontoereikend voor een optimale bezetting.

Waar de Adviesraad wel nadrukkelijk bij stil staat is om te voorkomen dat er een kennishiaat ontstaat. Vertrokken mensen gaven aan dat er een beroep op hun gedaan mag worden op hun kennis, ook na hun vertrek. En dat geeft toch ook wel aan dat er een goede sfeer heerst binnen de Adviesraad end at met hart en ziel aan hun taak gewerkt wordt. Een compliment is op zijn plaats.

En wie vertrokken er dan zoal? In willekeurige volgorde: Tine Kortehaag, Joke Verdoold, Hans van Rooijen, Fons Claessens, Gerda Hekkert en Walter Penninga. Walter spant de kroon met 18 jaar Adviesraad en voorlopers daarvan. Maar Ook Joke heeft een lange staat van dienst en zij beiden zijn de (mede-) grondleggers van de huidige Adviesraad die in 2010 is ontstaan door 2 Raden te integreren.

En wat betekent de Adviesraad nu voor de inwoners van Zuidplas? Om afscheidswoorden van Joke te citeren die tevens een stukje motivatie aan geven: Je werkt onafhankelijk voor inwoners Zuidplas. Iedereen moet in staat zijn verordeningen te lezen.

En wat dat vertrouwelijke aangaat bleek tijdens de vergadering ook nog eens als het over adviezen gaat. Er is overleg in vroeg stadium (in prematuur stadium zelfs) met ambtenaren over beleidsonderwerpen. En die adviezen lijken zelfs het College niet te bereiken. Waar of niet waar is van de zijlijn niet te beoordelen.