Clicky

D66 Zuidplas: “Waar blijven de GFT verzamelcontainers bij de hoogbouw?”

Copyright Omroep Zuidplas

De bewoners van hoogbouw (flats en appartementencomplexen) in onze gemeente dienen vandaag de dag nog steeds hun GFT (groente, fruit, tuinafval) bij het restafval in de ondergrondse restafval containers te deponeren. 

Eind 2017 heeft het college in de gemeenteraad aangegeven dat via het afvalbedrijf Cyclus de aanschaf van GFT verzamelcontainers mogelijk is, om ook zo de bewoners van hoogbouw locaties de mogelijkheid te bieden om hun afval gescheiden aan te bieden voor verwerking. Het college heeft eind vorig jaar in de gemeenteraad aangegeven dat de gemeente (via Cyclus) over zal gaan tot aanschaf van die  GFT verzamelcontainers.

De D66 Zuidplas fractie is absoluut voorstander van de aanschaf van die verzamelcontainers omdat het apart inzamelen van GFT bij hoogbouw een positieve bijdrage levert aan het realiseren van de in de VANG (van afval naar grondstof) overeenkomst gestelde  doelen. Daarnaast zullen ook de kosten voor het deponeren van restafval voor de bewoners van de hoogbouw afnemen als zij in staat worden gesteld hun GFT afval te scheiden en apart in te leveren.

D66 Zuidplas heeft het college dan ook gevraagd hoe het staat met de uitlevering van de GFT verzamelcontainers bij de hoogbouw in onze gemeente en heeft de volgende vragen gesteld:

1. Kan het college aangeven wat de oorzaak is van de vertraging van het uitleveren en plaatsing van de GFT verzamelcontainers bij de hoogbouw?

2. Kan het college aangeven wanneer de GFT verzamelcontainers bij de hoogbouw worden geplaatst?

3. Op welke wijze gaat het college de bewoners van de hoogbouw informeren over de vertraging en de introductie van de GFT afvalcontainers? Krijgen de bewoners bv gratis composteerbare afvalzakken of biologisch afbreekbare plastic afvalzaken voor het GFT-afval?