Clicky

Vanavond laatste raadsvergadering onder leiding burgemeester Kats

Copyright Omroep Zuidplas

De laatste Raadsvergadering van 2018 met de nodige agendapunten. Uiteraard live te volgen bij Omroep Zuidplas.

Met veel aanknopingspunten om iets te schrijven. Maar wat? De taak is duiding van de Raadsvergadering. Maar aan wie? Hoe groot is de belangstelling voor de lokale politiek? O ja er zijn onderwerpen waar je je in aantallen mee kan scoren. Hondenpoep, trottoirtegels. Aandacht verzekerd en begrijpelijk want je zit dan direct op zaken waar veel mensen mee geconfronteerd worden. Maar lokale politiek is meer. Veel meer. Soms lijkt het wel een show en voor een deel is dat ook wel zo maar als je achter de schermen kijkt dan gaat het om heel veel dingen. Wetten, procedures, coördinatiebesluiten, verordeningen, bestemmingsplannen, nota’s, visies, beleidsregels en wat al niet meer vliegen je om de oren en veel daarvan waar een gewone sterveling niet eens het bestaat van vermoed, laat staan weet. Je kan alleen maar bewondering hebben voor raadsleden die daar wekelijks vele uren mee bezig zijn.

En als het dan een onderwerp is dat aanspreekt dan kan je nog met vraagtekens blijven zitten. Neem de integrale kadernota veiligheid als voorbeeld. Een goed document, maar als buitenstaander loop je daar wel tegen een paar zaken aan. Het gaat over subjectieve en objectieve informatie. Het gevoel van mensen en als dan op nog geen 500 waarnemingen het veiligheidsgevoel 0,2% verbeterd is er bijkans een juichstemming. Het gaat beter. Laten we voorop stellen dat er geen enkel wantrouwen daartegen is. Maar met een beetje katterige benadering kan je toch best kritische vragen stellen.

Maar wat is de meetlat? Waartegen kan je dat toetsen en hoe betrouwbaar is zo’n kleine verandering. Maar goed hij is er en zou dan afgezet moeten kunnen worden tegen die objectieve getallen. Die objectieve (waarheidsgetrouwe) getallen is de registratie en juist daar is ook nog wel wat te doen geweest in de landelijke berichtgeving.

Hoe betrouwbaar is de registratie? D66 stelde vragen op dit vlak en vroeg bijvoorbeeld ook naar toetsing extern die er niet geweest blijkt te zijn en naar methodiek die niet vermeld was.

Wordt alles aangegeven? Een antwoord op vragen van de VVD hierop is: De politiecijfers worden mede bepaald door de aangiftebereidheid.

Is er achterstand in de registratie? Het antwoord op vragen van de PVDA daarop is dat dit in onderzoek is. De CU/SGP richtte haar pijlen op beschikbare mankracht. Ook daar is gezien het antwoord best nog wel wat om over na te denken. De prognose is dat de instroom op diverse (nieuwe) functies over de komende jaren uitgesmeerd zal gaan worden. De snelheid waarmee dit gaat gebeuren is sterk afhankelijk van vooral de opleidingscapaciteit bij de Politieacademie en het gefaseerd kunnen openstellen van vacatures.

Wordt alles geregistreerd? En op genoemde zaken gebeurd dat ook wel anders zouden er geen cijfers staan in het verhaal zijn. Je kan je soms afvragen hoe statistisch verantwoord sommige gevolgtrekkingen zijn, maar dat is voer voor specialisten. In de pers lees je echter nog wel eens dat er ook zaken niet geregistreerd worden en dat niet alles aangegeven wordt. Voor woninginbraken en dergelijke zal het wel kloppen, maar als het om cybercrime gaat, en dat is juist de toenemende onveiligheid, kan je daar grote twijfels bij hebben. Hoeveel ouderen zouden er niet via spam benadeeld zijn waar we niet van weten? Dagelijks zie je die dingen in je mailbox verschijnen. Ze worden er door providers onvoldoende uitgefilterd. Het is ook een duistere wereld. Neem alle verhalen over fake accountants en fake berichten er maar bij in deze vergelijking om een indicatie te krijgen over hoe veelvuldig, maar ook hoe moeilijk het is.

Soms vraag je je af of je juist door je te focussen op die paar als objectief vermelde getallen richt je niet bezig bent met een schijnveiligheid. Waarheid, het is misschien niet duidelijk of acceptabel voor

iedereen, is op zich ook een subjectief begrip en wordt bepaald door het feit aan welke kant van de lijn je staat. Eigenlijk zou je bij al deze informatie een meetlat willen hebben. Hoe zit het regionaal of landelijk. Dan pas kan je zien of je het wel of niet beter doet en vermijdt je een stuk subjectiviteit.

Als buitenstaander blijf je bij dit document toch wel een beetje hangen in de begrippen subjectief en objectief en de betekenis daarvan voor details. Maar dat alles neemt niet weg dat er besluiten genomen moeten en zullen worden en dat ondanks de opmerkingen er wel verder mee gegaan kan worden. Ook hier is het een politieke keuze hoe en waar middelen ingezet worden en waar prioriteiten liggen.