Clicky

Bepalen projectontwikkelaars te veel in bouwplannen gemeente Zuidplas?

Copyright Omroep Zuidplas

De gemeenteraad vergaderde op 18 december 2018 over bouwplannen Essenzoom laag.

Bepalen projectontwikkelaars nu te veel of niet. Dat was zo’n ondertoon in de vergadering toen de Raad debatteerde over het voorstel van het College om in te stemmen met de omzetting woningbouwprogramma Esse Zoom Laag van 112 sociale woningen (huur of koop) naar 60 sociale huurwoningen en 56 midden huurwoningen (totaal 116 woningen).

In de inspreekronde sprak de heer Sinke namens de Stichting Huurdersbelangen. Er is begrip voor de deal en hij valt ook wel binnen de Woonvisie, maar allemaal wel aan de mindere kant. We slikken deze non-deal maar hopen dat dit drama verder voorkomen wordt. De pijn van het verlies van 56 sociale huurwoningen is onomkeerbaar. Die komen nooit terug.

De PvdA/GroenLinks en SP hadden een motie van afkeuring ingediend over werkwijze, informatieverstrekking en vermindering van het aantal sociale woningen.

En weer was er een mate van spanning merkbaar. Lastig interpreteerbaar of er van nervositeit of gespannenheid sprake was en op enig moment was er ook sprake van boosheid. De vraag of projectontwikkelaars te veel bepalen kreeg een verklaring, want het blijkt dat afspraken in 2011 en 2014 met de ogen van nu beter vastgelegd hadden moeten worden. Een verzachtende omstandigheid is dat die afspraken gemaakt zijn in een tijd dat het niet best ging in de conjunctuur en men toen allang blij was dat er afspraken gemaakt konden worden en dat er (teveel) speelruimte in die afspraken zit. En dan speelt ook mee dat toen Vestia de belangrijke tegenspeler was die zich nu teruggetrokken heeft en er met een commerciële bouwonderneming wordt onderhandeld. En die zal natuurlijk ook een uitgangspositie kiezen die voor hem zo optimaal mogelijk is. Maar ook kwam de opmerking ter tafel dat het misschien niet eens ongunstig is dat Vestia niet meer in de lijn zit. Geen gemakkelijke opgave voor een wethouder.

De pijn werd door NEZ helder op tafel gelegd De kinderen van Zuidplassenaren willen ook graag in dit gebied wonen en deze problematiek speelt niet alleen in Zuidplas maar ook in de omgeving. Jonge mensen komen niet aan de bak en uit die optiek is de mutatie Essen Zoom feitelijk onacceptabel. Hiertegenover werd in de discussie te berde gebracht is dat er ook grote nood is in het middensegment. En dat wordt door alle partijen onderschreven. Dat onderzoeken aangeven dat die middengroep als vliegwiel werkt in het woonverhaal werd niet gelijkelijk ingeschat.

De wethouder was duidelijk persoonlijk geraakt door de motie en voelt zich de redder voor sociale huurwoningen. Alles draait om die afspraken uit 2011 die beter vastgelegd hadden moeten worden en waar nu keihard op vastgelopen wordt. In dat licht heeft de wethouder sociale huurwoningen gered alleen niet zoals iedereen dat graag gezien had omdat die oude afspraken te weinig mogelijkheden boden. Alleen in het middensegment en niet in de sociale sector en het is duidelijk dat niet iedereen dat kan waarderen. Hier liggen sterke verschillen tussen partijen en dat ligt ook wel in hun verkiezingsprogramma opgesloten. De motie van afkeuring leverde 4 stemmen voor en 19 stemmen tegen op. Ongetwijfeld komen deze elementen straks weer terug als de Woonvisie behandeld gaat worden. Een voorschot op die discussie werd al wel gegeven want er wordt duidelijk nagedacht welke tools de politiek heeft of kan ontwikkelen om meer grip te krijgen.

Voor nu zijn de woorden van de heer Sinke misschien wel een houvast voor de zwaarst teleurgestelde.