Clicky

Week van Gebed in Capelle a/d IJssel

Copyright Omroep Zuidplas

De Week van Gebed voor de eenheid van Christenen 2019 vind in de week van 20 januari tot 27 januari plaats. Het thema is gekozen door de kerken in Indonesië en haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’

 

in het Bijbelboek Deuteronomium. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en uitsluiting. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Ook in ons land ervaren we soms verdeeldheid in onze samenleving, aangewakkerd door radicaliserende groepen. De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed - ‘Zoek het recht en niets dan het recht’- (Deuteronomium hfdst. 16 vers 10-20) volgt op een hoofdstuk waarin feesten het centrale thema is. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht.

God instrueert zijn volk iedereen bij het feest te betrekken: ‘Vier dan uitbundig feest, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, en de Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen.’ (o.a. Deuteronomium 16 vers 14). Het zou mooi zijn als we in deze geest samenwerken en solidair met elkaar kunnen zijn. Daarom doen gelovigen van verschillende kerkgenootschappen en denominaties hier in Capelle in 2019 weer mee aan de week van gebed. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities zijn inspirerend en verfrissend.

Kom mee bidden
Men nodigt u van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed die er is voor iedereen, jong en oud. Om samen te bidden, ieder op zijn eigen manier. God verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden. Op zondag 20 januari wordt in de zondagsdienst stilgestaan bij de start van de gebedsweek. Vervolgens is er van maandag 21 tot en met zaterdag 26 januari telkens in een andere kerk een gebedsdienst van een half uur (van 19.30 tot 20.00 uur). Na afloop van de dienst wordt alle gelegenheid geboden elkaar onder het genot van een kop koffie te ontmoeten. De gebedsweek wordt afgesloten in een avonddienst op zondag 27 januari te houden in kerkgebouw Nieuw Apostolische kerk, aanvangende om 19.30 uur.

Voor de kinderen vanaf 4 jaar is er op zaterdag 19 januari 2019 om 15.00 uur een kindermiddag in de Ontmoetingskerk in Capelle Schollevaar (Zevensprong 4). Voor de oudere jeugd (vanaf 14 jaar) is er eveneens op19 januari ’s avonds een Praise en Prayer-Night van 19.30 tot 23.00 uur. De locatie is gelegen aan de Roerdomplaan 2. Speciaal voor senioren is er op vrijdagmiddag 25 januari in de Vijverhof, Reigerlaan 251 ’s middags om 15.00 uur een gebedsdienst.

Dag Datum/Tijd Locatie kerk Samenwerking met
Zaterdag 19 jan. 15:00 uur Ontmoetingskerk, Zevensprong 4 (kindermiddag) v.a. 4 jr.

Zaterdag 19 jan. 19:30 uur Praise en Prayer Night New Foundation in Christ, Roerdomplaan 4

Maandag 21 jan. 19:30 uur Dorpskerk, Kerklaan 2 Gebed voor Capelle

Dinsdag 22 jan. 19:30 uur De Doorbraak, De Vallei 2

Woensdag 23 jan. 19:30 uur Paulus’ Bekering, Merellaan 352

Donderdag 24 jan. 19:30 uur GKV De Voorhof, Bermweg 332
Vrijdag 25 jan. 15:00 uur De Vijverhof, Reigerlaan 251 Dorpskerk

Vrijdag 25 jan. 19:30 uur Chr. Gemeente Gods Huis, Stationsplein 20

Zaterdag 26 jan. 19:30 uur New Foundation in Christ, Roerdomplaan 4 De Hoeksteen

Zondag 27 jan. 19:30 uur Nieuw Apostolische kerk, Ben Goerionstraat 2, Rotterdam