Clicky

Christelijke en openbare school in Zevenhuizen

Copyright Omroep Zuidplas

Het college heeft op 18 december 2018 besloten om één nieuw schoolgebouw te realiseren in het Koningskwartier te Zevenhuizen.

Het gaat om een combinatie van een interconfessionele school van de Groeling (met de katholieke inbreng) en De Vier Windstreken (met protestants-christelijke inbreng) en een school van Scholengroep Holland in de vorm van een dislocatie van ’t Reigerbos. In de afweging heeft het feit dat de interconfessionele school vorm wil geven aan inclusief onderwijs,  de doorslag gegeven. Op dit moment speelt er al ruimtegebrek bij ’t Reigerbos en gelet op de leerlingenprognoses zal de vraag om onderwijs in Zevenhuizen verder toenemen.

In januari 2019 start het overleg met de betrokken schoolbesturen over de realisatie van de semi-permanente school beoogd in augustus 2019 en de permanente school beoogd in 2021.  Bij het overleg zitten ook de kinderopvangorganisaties Quadrant en IJsselkids aan tafel.