Clicky

VVD Zuidplas: 'Raddraaiers oud & nieuw Moerkapelle hard aanpakken'

Copyright Omroep Zuidplas

De VVD fractie heeft kennis genomen van het feit dat het Oud & Nieuw feest in Moerkapelle is uitgelopen op ongeregeldheden, waarbij hulpverleners zijn belaagd met (zwaar) vuurwerk en dat zij beledigd zouden zijn door omstanders.

De inzet van de Mobiele Eenheid was nodig om de orde te herstellen.

Wat de VVD Zuidplas betreft dient het op deze wijze belagen van hulpverleners keihard te worden bestraft, hetgeen ook geldt voor de ouders van (minderjarige) jongeren die hierbij betrokken zijn. Daarnaast dient evt. schade, alsook de kosten van de inzet van de hulpdiensten zoveel als mogelijk op de daders te worden verhaald.

De VVD-fractie heeft daarom de volgende schriftelijke vragen aan het college:

1. We hebben begrepen dat het feest dit keer op een andere manier georganiseerd was dan de afgelopen jaren. Wat was er anders en wat was hiervoor de reden?

2. Hoeveel budget is er aan de verschillende dorpen ter beschikking gesteld en waar is dit geld specifiek aan besteed (of waar diende dit aan te worden besteed)?

3. Hoeveel schade is er deze nacht in Moerkapelle aangericht aan de publieke ruimte en/of particuliere eigendommen?

4. Wat zijn de kosten van de inzet van de ME, brandweer en andere hulpdiensten?

5. Hebben er hulpverleners letsel opgelopen en hoe het met hen gaat?

6. Wij hebben begrepen dat er 3 verdachten zijn aangehouden. Zijn deze verdachten meerderjarig of minderjarig? Zijn er nog meer verdachten in beeld?

7. Gaat het college, naast het strafrechtelijk traject, ook de schade / kosten verhalen bij de bij de gemeente bekende daders, dan wel hun ouders?

8. Komt er vanuit het college een evaluatie van de gebeurtenissen van deze nacht? Zo ja, wanneer kunnen we deze verwachten en wanneer kunnen we hier eventueel in de gemeenteraad een debat over voeren?

9. Er lijkt een structureel probleem te zijn in Moerkapelle. De afgelopen jaren is er (mede met inzet van gemeenschapsgeld) naar een oplossing gezocht, maar we zien nu dat dit blijkbaar niet geholpen heeft. Heeft het college al ideeën bij een nadere oplossing voor dit probleem?