Clicky

Gemeente komt met verklaring omtrent gebeurtenissen Oud & Nieuw in Moerkapelle

Copyright Omroep Zuidplas

Met verbazing en grote zorg heeft het college van burgemeester en wethouders kennisgenomen van de ongeregeldheden in de oud- en nieuwnacht in Moerkapelle.

Sinds de totstandkoming van de gemeente Zuidplas is de inzet van het gemeentebestuur geweest om een feestelijke jaarwisseling in alle dorpen te hebben.

De afgelopen zeven jaar is dat ook het geval geweest. Daarom is er verbazing maar ook zorg over waarom het dit jaar zo is gelopen.
Het gegeven dat de hulpverleners belaagd, beledigd en met zwaar illegaal vuurwerk en flessen bekogeld zijn keurt het college ten zeerste af! De daders daarvan dienen opgespoord en bestraft te worden.

Voor het deel van de voorbereiding van de feestelijkheden in de oud- en nieuwnacht vraagt het college aan de gemeentesecretaris om met een feitenrelaas te komen.

Over de inzet en optreden van de politie verzoekt het college aan de teamchef van de politie-basiseenheid Waddinxveen-Zuidplas om de feiten van het optreden op een rij te zetten en een beschouwing te geven van het gebeuren in die nacht in Moerkapelle. Datzelfde verzoek doet het college aan de commandant van de regionale brandweer Hollands-Midden voor de inzet van de brandweer.
Deze documenten dienen als basis voor een gesprek met de gemeenteraad en met de inwoners van Moerkapelle hetgeen moet leiden tot een feestelijke jaarwisseling 2019/2020.

Burgemeester en inzet ME
Verklaring burgemeester:
“Omdat ik binnenkort afscheid neem als burgemeester van Zuidplas is het mijn behoefte om te verklaren op basis waarvan ik toestemming gaf voor het herstellen van de openbare orde door de Mobiele Eenheid in de oud- en nieuwnacht in Moerkapelle.
Rond 01.00 uur ben ik gebeld door de dienstdoende commandant van de politie met de mededeling dat er al enige tijd sprake is van een groot en gevaarlijk illegaal vuur op de kruising van de Herenweg en Akkerweg. Een, blijkbaar van tevoren geprepareerde aanhangwagen met daarop o.a. houten pallets, die daar met opzet in brand is gestoken zorgde voor een aanzuigende werking van het publiek. Er werd zwaar vuurwerk in de brand gegooid en de situatie werd door de professionals van brandweer en politie als gevaarlijk tot zeer gevaarlijk bestempeld, te meer omdat velen in het publiek kennelijk alcohol hadden genuttigd en toonden met de gevaarzetting voor zichzelf en anderen niet goed te kunnen omgaan. Door de aanwezige politie is meerdere malen verzocht om het vuur te doven, geen vuurwerk in het vuur te gooien en aan de grotere groep om zich te verspreiden bij het vuur vandaan.
Als antwoord hierop werd de politie belaagd, beledigd en bekogeld met zwaar illegaal vuurwerk en lege flessen.
De situatie werd door de commandant als zeer bedreigend voor de aanwezige vier politiemensen beoordeeld; maar ook de inschatting van het niet veilig kunnen werken door de brandweer en gevaar voor het aanwezige publiek (waaronder kinderen) maakten dat om toestemming werd gevraagd voor het herstellen van de openbare orde en het beveiligen van publiek en hulpverleners door de inzet van de Mobiele Eenheid.
Die nacht was er ook een medewerker van de gemeente aanwezig in Moerkapelle. Voordat ik mijn toestemming gaf heb ik met deze medewerker contact gehad. Hij bevestigde het beeld en adviseerde ook tot het beveiligen van de mensen en herstel van de openbare orde door de Mobiele Eenheid.
Daarop heb ik met pijn in mijn hart maar ook uit volle overtuiging de toestemming verleend, immers de inwoners van Moerkapelle zijn mij lief en hebben recht op bescherming en van onze hulpverleners blijf je ten alle tijden  af!”