Clicky

Verklaring Jaarwisseling 2018-2019 fractievoorzitters Zuidplas

Copyright Omroep Zuidplas

In de vroege morgen van 1 januari 2019 namen wij met afschuw kennis van de gebeurtenissen in Moerkapelle tijdens de jaarwisseling. 

Los van de vraag hoe de situatie zo uit de hand heeft kunnen lopen - dat zal nader onderzoek moeten uitwijzen- veroordelen wij de handelswijze van de relschoppers ten strengste. Het beledigen, bedreigen en fysiek aanvallen van politieagenten en medewerkers van hulpdiensten is verachtelijk en moeten we met alle beschikbare middelen tegen gaan.

Dit is allereerst de verantwoordelijkheid van de daders zelf, maar ook van ouders en andere mensen uit hun omgeving. Zij dienen de geweldplegers hierop aan te spreken om herhaling in de toekomst te voorkomen. Immers voor geweld tegen politie en hulpverleners, die met een belangrijke maatschappelijke taak in onze gemeente belast zijn, bestaat geen enkel excuus.

Onze gedachten gaan dan ook uit naar de politieagenten en hulpverleners, die dit tijdens de jaarwisseling hebben moeten meemaken. Wij spreken daarbij onze grote waardering uit voor hun werk onder dergelijke moeilijke omstandigheden.

Het laatste woord is hierover nog niet gesproken. Wij verwachten dat de gebeurtenissen tijdens de afgelopen jaarwisseling, mede ter lering voor de komende jaren, nader zullen worden onderzocht en geëvalueerd. Inmiddels bereiken ons veel berichten van inwoners van Moerkapelle die hun vraagtekens zetten bij de gang van zaken. Wij vragen het college dan ook om deze berichtgeving bij dit onderzoek te betrekken.
Graag zien wij de uitkomsten van het onderzoek verschijnen op de agenda van de Gemeenteraad.

Alle fractievoorzitters in de gemeenteraad van Zuidplas,

Ferry van Wijnen (VVD)
Cock van der Spek (CU/SGP)
Tinet de Jonge (CDA)
Johan Helmer (PvdA/GL)
Jan Baas (SP)
Paul van Drenth (NEZ)
Frans Klovert (D66)