Clicky

College beantwoord vragen SP omtrent oud & nieuw Moerkapelle

Copyright Omroep Zuidplas

Het college heeft schriftelijk antwoord gegeven op de vragen de Socialistische Partij naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens oud en nieuw in Moerkapelle heeft gesteld.

De fractie van de SP keurt iedere vorm van geweld af, en zeker ook geweld en belemmering van hulpdiensten. In hoeverre dit daadwerkelijk gebeurd is, vraagt de SP zich echter af. Bekijk hier het artikel waarin de SP de vragen stelt aan het college.

Vraag 1:  Deelt het college de mening dat de kans op dergelijke ongeregeldheden groter is gebleken nu er geen vuur werd georganiseerd?
Antwoord: Nee, het college deelt deze mening niet.

Vraag 2: Wanneer werd bekend dat deze groep dat niet wilde organiseren?
Antwoord: De jongeren die eerder het vreugdevuur hebben georganiseerd hebben na de evaluatie op 30 januari 2018 aangegeven het vreugdevuur niet meer te willen organiseren. Er werden verschillende redenen aangegeven; geen zin, te druk met vaste baan, samenwonen met partner en de jaarwisseling op andere wijze willen doorbrengen. Afgesproken werd met deze groep dat zij andere jongeren (de jongere generatie) zouden benaderen voor de organisatie van het vreugdevuur.
In de maand juli werd door de gemeente aan de groep jongeren gevraagd of er reeds namen bekend waren van jongeren die het vreugdevuur wilden organiseren voor de jaarwisseling 2018-2019.
Op dat moment werd aangegeven dat er nog gezocht werd naar jongeren, maar dat niemand zich nog had aangemeld. Op verzoek van de gemeente is met de groep jongeren afgesproken om na de zomervakantie nogmaals een poging te doen jongeren te vinden om het vreugdevuur te organiseren. In de maand oktober gaven deze jongeren aan niemand gevonden te hebben die het vreugdevuur wilde organiseren.

Vraag 3: Hoe kan het dat er geen andere organisator is gevonden?
Antwoord: De jongeren die het vreugdevuur de afgelopen jaren hebben georganiseerd hebben hun best gedaan jongeren te vinden om de organisatie van het vreugdevuur over te nemen. De gemeente kreeg te horen dat de benaderde jongeren geen zin hadden om deel te nemen aan de organisatie van het vreugdevuur.
In de maanden november en december heeft de gemeente tientallen inwoners en partners in Moerkapelle benaderd met de vraag of zij in hun omgeving jongeren wilden benaderen met de vraag of zij deel wilden nemen aan de organisatie van het vreugdevuur. Steeds werd aangegeven dat de benaderde jongeren geen behoefte hadden aan deelname aan de organisatie van het vreugdevuur.

Vraag 4:  Waarom is deze informatie niet met de raad gedeeld?
Antwoord: Deze informatie betreft een uitvoeringsvraagstuk en het is niet gebruikelijk op dit niveau van uitvoering informatie te delen met de raad.

Vraag 5: Had men van te voren in kunnen schatten dat de inwoners van Moerkapelle zelf een vuur zouden maken? Met een blik op het verleden?
Antwoord: Nee. De vele gesprekken met inwoners en partners in Moerkapelle gaven geen aanleiding te veronderstellen dat er concreet sprake zou zijn van een vreugdevuur.

Vraag 6: Stond de ME al in de omgeving paraat?
Antwoord: Nee, de ME was in het kader van de jaarwisseling beschikbaar voor de politie-eenheid Den Haag en gestationeerd op het politiebureau in de gemeente Leiden. De ME was in Leiden gestationeerd en beschikbaar voor de politiedistricten Alphen a/d Rijn - Gouda en Leiden-Bollenstreek.

Vraag 7: Verscheidene omstanders die aanwezig waren bij het vuur op de Herenweg verklaren dat er vuurwerk in het vuur werd gegooid, niet naar de aanwezige hulpdiensten. Toch kreeg de ME opdracht charges uit te voeren. Klopt de verstrekte informatie wel?
Antwoord: Nee, deze informatie klopt niet. Hulpdiensten zijn tijdens de uitoefening van hun taken bekogeld met zwaar illegaal vuurwerk en lege flessen.

Vraag 8: Welk budget is er normaliter voor het organiseren van het vuur op het plein?
Antwoord: Voor de organisatie van het vreugdevuur worden de door de jongeren gemaakte onkosten vergoed. Naast het vreugdevuur faciliteert de gemeente ook bij de organisatie van de vuurwerkshow en het verschaffen van versnaperingen tegen gereduceerd tarief.
Het budget bedraagt circa € 9.000,-.

Vraag 9: Had dit, met een blik op het verleden, niet voorkomen kunnen worden door wel een vuur te laten organiseren?
Antwoord: Nee, het college heeft de afgelopen jaren een vreugdevuur voor en door jongeren laten organiseren. Uit de vele verzoeken aan de jongeren om toch deel te nemen aan een georganiseerd vreugdevuur, bleek dat er geen behoefte was om een vreugdevuur te organiseren.

Vraag 10: Had het, met een blik op het verleden, niet beter geweest het vuur gecontroleerd te laten uitbranden?
Antwoord: Nee, de veiligheid van mensen (waaronder kinderen) was in het geding. Veiligheid is voor het college niet onderhandelbaar.

Vraag 11: Moest het vuur geblust worden uit veiligheidsoverwegingen? Verscheidene auto’s zijn probleemloos langs het vuur gereden voor er geblust werd.
Antwoord: Ja. Het vuur was groot, vlammen tot ongeveer 4 meter hoog, er werd zwaar illegaal vuurwerk in het vuur gegooid. Indien dit geleid zou hebben tot een explosie liepen de omstanders (waaronder kinderen!) acuut gevaar.

Vraag 12: Uit de tweet van Burgemeester Kats kan men opmaken dat de ME optrad omdat hulpverleners bekogeld werden met vuurwerk. Echter, de ME was al aanwezig en stond al in formatie opgesteld voordat de brandweer begon met bluswerkzaamheden. Ook de op dat moment aanwezige agenten waren niet bezig mensen weg te sturen. Vanuit welke bron komt de informatie dat de hulpdiensten bekogeld werden waardoor de ME charges uit moest voeren?
Antwoord: Deze informatie kwam van de hulpdiensten en de medewerker van de gemeente.

Vraag 13: De tweede tweet van Burgemeester Kats komt emotioneel over en spreekt over een groep minkukels uit Moerkapelle. Diverse Moerkapellenaren voelen zich hierdoor over 1 kam geschoren en beledigd. Is de Burgemeester bereid hier op terug te komen?
Antwoord: Nee, de burgemeester heeft in zijn tweet op Twitter de jongeren aangesproken die zwaar illegaal vuurwerk en lege flessen hebben gegooid naar hulpverleners tijdens de uitoefening van hun taken. Het gedrag van deze jongeren is verwerpelijk. Van hulpdiensten blijf je af.

Foto: Mario Capitein