Clicky

Locatie tijdelijke schoolvoorziening in Koningskwartier bekend

Copyright Omroep Zuidplas

Nu het dorp Zevenhuizen te maken heeft met een toenemend leerlingaantal is er voor het volgend schooljaar dringend behoefte aan aanbod van basisonderwijs in het Koningskwartier. 

Het college van Zuidplas heeft voor de Kerst ingestemd met de realisatie van een tijdelijke school in percelen van een bedrijvenstrook in het plangebied Zevenhuizen-Zuid. Het gaat om nog beschikbare percelen die in eigendom zijn van de gemeente aan de noordzijde van de Koning Willem-Alexanderlaan.

Het tijdelijke schoolgebouw is bestemd voor de scholencombinatie van een interconfessionele school van de Groeling (met de katholieke inbreng) en De Vier Windstreken (met protestants-christelijke inbreng). Ook de dislocatie van ’t Reigerbos van de Scholengroep Holland wordt hier gehuisvest.

Tijdelijke school kan volgend schooljaar starten
De wethouders Jan Hordijk en Jan Verbeek zijn blij met de locatie, omdat op deze plek snel een tijdelijk schoolgebouw kan worden neergezet. Ook omdat het mogelijk is om deze school met ingang van het schooljaar 2019-2020 te laten starten.

In de loop van dit jaar maakt de gemeente de definitieve locatie in het Koningskwartier bekend van het permanente schoolgebouw.