Clicky

CU/SGP stelt vragen over herontwikkeling huidige schoollocaties Moerkapelle

Copyright Omroep Zuidplas

Een jaar geleden heeft de ChristenUne/SGP vragen gesteld met betrekking tot de schoollocaties in Moerkapelle. 

Over ruim een maand zullen beide scholen verhuisd zijn naar de nieuwe locatie. De CU/SGP ziet graag een snelle herontwikkeling op beide vrijkomende schoollocaties, om verpaupering tegen te gaan en omdat de markt goed is. De gedachten van de Christelijke partijen gaan op de beoogde locaties uit naar woningbouw voor ouderen en jongeren. De fractie is benieuwd naar de voortgang van dit proces en hebben daarbij de volgende vragen:

1. Wanneer wordt de Raad geïnformeerd over de uitgewerkte denkrichtingen van het College en kunnen uitgangspunten voor de herontwikkeling worden meegegeven?

2. Deelt het College de mening van onze fractie dat voor beide locaties vooral gekeken moet worden naar woningbouw voor zowel ouderen als jongeren? Zo nee, waarom niet?

3. Hoe gaat u het participatietraject vormgeven?