Clicky

Inwoners kunnen meedenken over het profiel voor een nieuwe burgemeester

Copyright Omroep Zuidplas

De gemeenteraad gaat op zoek naar een nieuwe burgemeester voor Zuidplas. Hiervoor stelt de vertrouwenscommissie, met als beoogd voorzitter raadslid Ferry van Wijnen, een profielschets op. 

Inwoners kunnen meedenken over dit profiel door een enquête in te vullen. Hierin kan worden aangegeven wat voor persoon de nieuwe burgemeester moet zijn en welke eigenschappen hij of zij moet hebben. Ook kan een persoonlijke noot worden toegevoegd. De raad kiest voor deze manier om zoveel mogelijk reacties te krijgen. De profielschets wordt begin maart vastgesteld.

De enquête is in te vullen via de website van de gemeente: www.zuidplas.nl/onzeburgemeester
Ook zal de enquête worden gepubliceerd op de gemeentepagina in Hart van Holland van 23 januari en worden verspreid via de social media kanalen (Twitter, Facebook) van de gemeente.

Dinsdagavond is de kinderraad uitgenodigd tijdens de raadsvergadering om 19.30 uur (Kamerlingh Onnesstraat 4, Nieuwerkerk a/d IJssel). Ook de kinderraad helpt mee om een nieuwe burgemeester te vinden. Hiervoor heeft de kinderraad een kinderenquête opgesteld die zij zelf verspreidt. De pers is van harte welkom daarbij aanwezig te zijn.

Nadat de profielschets is vastgesteld en gepubliceerd, zal de selectieprocedure starten. Het hele proces om te komen tot een nieuwe burgemeester duurt ongeveer 8 maanden. Dit betekent dat Zuidplas in september weet wie de nieuwe burgemeester is.

Benoemingsprocedure burgemeester
Dit is een versimpelde beschrijving van het proces door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de benoemingsprocedure burgemeesters zo overzichtelijk mogelijk weer te geven.

Openstelling vacature
1. De burgemeester vertrekt: er ontstaat een vacature
2. De Commissaris van de Koning (CdK) nodigt de fractievoorzitters van de gemeenteraad uit voor een gesprek over de openstelling van de vacature. Hij adviseert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hierover
3. De gemeenteraad stelt een concept profielschets op
4. De gemeenteraad bespreekt de profielschets van de burgemeester tijdens een openbare profielvergadering met de CdK. De gemeenteraad stelt na bespreking met de CdK de profielschets
vast. De gemeenteraad stelt uit zijn midden een vertrouwenscommissie in
5. De minister zorgt voor openstelling van de vacature (3 weken) door plaatsing in de Staatscourant.

Selectie sollicitanten
6. De Commissaris van de Koning ontvangt alle sollicitatiebrieven en wint informatie in over de sollicitanten
7. De Commissaris van de Koning bepaalt welke kandidaten benoembaar zijn en het beste voldoen aan de profielschets. Zij vormen zijn selectie
8. De Commissaris van de Koning nodigt de vertrouwenscommissie uit voor een gesprek over de sollicitanten en zijn selectie
9. De vertrouwenscommissie voert gesprekken met de geselecteerde kandidaten en stelt een aanbeveling van twee kandidaten op
10. De Commissaris van de Koning nodigt de vertrouwenscommissie uit voor een gesprek over de concept aanbeveling

Benoeming
11. De gemeenteraad stelt de aanbeveling met twee kandidaten in een besloten vergadering vast. De kandidaat die bovenaan staat moet volgens de gemeenteraad de nieuwe burgemeester worden
12. Aansluitend maakt de gemeenteraad uitsluitend de naam van de eerste kandidaat van de aanbeveling bekend in een openbare vergadering
13. De aanbeveling wordt met het advies van de Commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties gestuurd
14. De minister ontvangt (na screening) de kandidaat voor een gesprek en daarna benoemt de Koning de burgemeester. De benoeming wordt bekend gemaakt met een persbericht
15. Tijdens een openbare vergadering vindt de beëdiging en installatie van de burgemeester plaats.
De Commissaris van de Koning beëdigt de nieuwe burgemeester.