Clicky

Renovatie Hoofdweg, wat kunt u verwachten?

Copyright Omroep Zuidplas

Voor de verkeersdeelnemers die gebruik maken van de Hoofdweg tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Capelle aan den IJssel is het al goed zichtbaar dat de Hoofdweg op de schop gaat.

De afgelopen weken zijn er flinke rooiwerkzaamheden geweest, tientallen bomen zijn verwijderd. Dit is nodig als voorbereiding van een verbreding van de verkeersader van en naar Nieuwerkerk.

Eerste fase
Als naar waarschijnlijkheid op 8 februari de rooiwerkzaamheden zijn voltooid wordt er in deze eerste fase van de werkzaamheden gestart met het verleggen van het fietspad en de aanleg van een uitvoegstrook richting de Akeleibaan 9 de afslag naar onder andere Orange Motors. Deze werkzaamheden zullen niet leiden tot het afsluiten van de Hoofdweg

Tussen 4 maart en 29 maart wordt de hoofdrijbaan van de Hoofdweg afgesloten voor doorgaand verkeer tussen de Burgemeester Schalijlaan en de gemeentegrens van Nieuwerkerk aan den IJssel. En dit betekent dat men van en naar Nieuwerkerk gebruik zal moeten maken van omleidingsroutes, wat naar alle waarschijnlijkheid voor drukte en oponthoud zal gaan zorgen.

Daarnaast zullen er tussen 1 en 26 april gefaseerd afsluitingen plaatsvinden op de Parallelweg van de Hoofdweg,

Tweede fase
In de tweede fase wordt de Hoofdweg in Nieuwerkerk aan den IJssel aangepast. Het werkgebied is vanaf de gemeentegrens met Capelle aan den IJssel tot en met de Britse Zoom in Nieuwerkerk aan den IJssel. De werkzaamheden starten in de zomer van 2019 en zullen eind december klaar zijn. De werkzaamheden in deze fase betreft het herinrichten van de Hoofdweg. De huidige rijbaan zal worden aangepast naar twee rijbanen van één rijstrook, met een middenberm. De bomen langs de huidige Hoofdweg worden/zijn al deels gekapt, om ruimte te maken voor het nieuwe ontwerp. In het nieuwe ontwerp worden nieuwe bomen aangeplant.