Clicky

Ruud Lammers kandidaat Provinciale Staten Zuid-Holland

Copyright Omroep Zuidplas

De Lokale Partijen Zuid-Holland (LPZH) doen mee aan de Provinciale Staten verkiezingen (Lijst 16). 

Het gaat de LPZH om méér inspraak in de provincie, omdat steeds meer provinciale besluiten lokaal invloed hebben. Zo besluit de provincie hoe wegen lopen en waar gemeenten huizen en kantoren mogen bouwen, speelt de provincie een grote rol bij herindelingen van gemeenten en bepaalt de provincie bijvoorbeeld waar windmolens mogen worden geplaatst. Specifiek voor Papendrecht/regio Drechtsteden bepaalt de provincie ook het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het drinkwater en de hoeveelheid (zeer) zorgwekkende stoffen (zoals GenX) die in ons leefmilieu mogen worden gedumpt. De LPZH vinden dat er beter moet worden geluisterd en gehandeld naar wat de inwoners zelf willen. In tegenstelling tot landelijke partijen, willen de onafhankelijke en lokale partijen verenigd in LPZH het geluid van onderaf laten horen. De LPZH wil graag uw stem en uw belangen vertegenwoordigen.

Ruud Lammers is kandidaat voor het algemeen bestuur. “Ik wil de belangen van de inwoners graag dienen en hen in het algemeen bestuur van de Provincie Zuid-Holland vertegenwoordigen. Ik zie in de praktijk van alledag dat dát veel beter kan. Daar wil ik mij graag voor inspannen!” De kernpunten van Lammers voor de provincie zijn:

1. Beter luisteren naar de lokale inwoners en belanghebbenden;
2. Minder betalen voor provinciale opcenten en een rechtvaardiger lastenverdeling;
3. Gemeenten primair aan zet bij opwekken groene stroom;
4. Aanleggen Lightrail vanuit Sliedrecht via Papendrecht en Alblasserdam naar Rotterdam;
5. GenX-vrij schoon drinkwater, grootvervuilers aanpakken.

'De AWP wil een rechtvaardiger lastenverdeling'
De Algemene Waterschapspartij doet onder de naam ‘AWP niet politiek wel deskundig’ mee aan de verkiezingen voor het Waterschap Rivierenland. De AWP is onafhankelijk van andere politieke partijen en doet alleen mee aan de waterschapsverkiezingen. Ruud Lammers is lijstduwer.

Vooral de huidige oneerlijke verdeling van de waterschapsbelasting tussen huishoudens en het bedrijfsleven zit de AWP dwars. De AWP zal opkomen voor een rechtvaardiger lastenverdeling.
De waterschapslasten zullen de komende decennia ongetwijfeld hard gaan stijgen. We moeten daarom op lokaal niveau gaan praten over hoeveel burgers, bedrijven en boeren profiteren van het werk van hun waterschap en of dat deze ongelijke lastenverdeling nog langer rechtvaardigt.
“De vervuiler moet méér betalen, de burgers minder, zo simpel is het”, vindt Lammers.