Clicky

College Zuidplas op bedrijfsbezoek bij Stichting Enver

Copyright Omroep Zuidplas

Op 12 maart ging het college van Zuidplas op bedrijfsbezoek bij Stichting Enver. Tijdens het bezoek werden ervaringen uitgewisseld en zijn de mogelijkheden verkend om de ambities van elkaar te versterken. 

Het college van Zuidplas is van plan om dergelijke bedrijfsbezoeken frequenter te gaan doen.

Kijkje in de keuken
Enver is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in de regio’s Rotterdam Rijnmond, Midden-Holland en Zuid-Holland Zuid. Enver biedt onder andere ambulante hulp, dagbehandeling, residentiële zorg, schoolmaatschappelijk werk, trainingen en crisisopvang. In totaal werken er circa 1700 medewerkers. Zij werken in en met de wijk- en jeugdteams van de gemeenten en werken nauw samen met (regionale) zorgpartners en de Jeugdbescherming. Jaarlijks bieden zij hulp aan duizenden kinderen, jongeren en ouders.

Tijdens de bijeenkomst kwamen meerdere gespreksonderwerpen aan de orde, waaronder ‘het werken vanuit de bedoeling’, de decentralisatie en transitie van de jeugdzorg en het administratieve proces. De decentralisatie van de Jeugdzorg is niet gemakkelijk geweest. In heel korte tijd zijn alle taken overgeheveld van de provincie naar de gemeentes, en dat met een bezuiniging. Daarnaast werd inzicht geboden in de werking van de innovatieve diensten JOS (Jeugdhulp op school), IVT (het Inverbindingsteam) en JIM (Jouw ingebrachte mentor). In de discussie komt ook naar voren dat échte preventie plaats moeten vinden op de basisschool (JOSje), of misschien zelfs op de peuterspeelzalen. Snelle hulp inzetten bij kinderen en het netwerk hierbij betrekken, kan heel veel leed in later stadium voorkomen.
Burgemeester Servaas vatte het gevoel over deze levendige en leerzame bijeenkomst goed samen: “Mooi om te beluisteren dat we gemeenschappelijke drijfveren hebben. Fijn om te ontdekken dat we goed samenwerken!” 

Achtergrond bedrijventoer
Het college heeft in het collegeprogramma haar visie uiteengezet met als doel om samen verder te bouwen aan Zuidplas. Een gemeente waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. Daarbij zijn drie centrale thema’s benoemd: toekomstbestendigheid, inclusieve samenleving en verbindend bestuur. De bedrijventoer is een initiatief ontstaan vanuit voorgenoemde ambitie.   

Bedrijven die interesse hebben om hier in de toekomst ook aan mee te doen, nemen contact op met de afdeling Economische Zaken van de gemeente Zuidplas via m.kuipers@zuidplas.nl.
Maatschappelijke instellingen die interesse hebben om hier in de toekomst ook aan mee te doen, nemen contact op met de afdeling Sociaal Domein van de gemeente Zuidplas via r.rowaan@zuidplas.nl.