Clicky

D66 Zuidplas bezorgt over verzakking huizen in Zuidplas en stelt vragen

Copyright Omroep Zuidplas

Afgelopen zomer is de droogste zomer geweest in jaren. Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) heeft hiertoe dan ook onderzoek gedaan naar de impact van deze droge zomer en de hierdoor ontstane lage grondwaterstanden. 

Hierbij is geconcludeerd dat ongeveeer 1 miljoen huizen in Nederland risico lopen op verzakking/beschadiging. Ook de gemeente Zuidplas wordt door het KCAF gezien als een risicogebied.

D66 Zuidplas heeft het college van B & W hierover schriftelijke vragen gesteld en wil van het college weten op welke wijze bodemdaling onderdeel uitmaakt van het ingezette collegebeleid. Ook wil D66 weten in hoeverre het college bekend is met het Platform Slappe Bodem, het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematek en de provinicale ambitie in het Programma Bodemdaling 2016-2019 en in hoeverre onze gemeente hierbij betrokken is en/of hiermee samenwerkt. Die vraag over samenwerking is ook gesteld ten aanzien van de samenwerking tussen de gemeente met de provincie en de waterschappen op dit terrein.  Daarnaast vraagt D66 Zuidplas zich af welke rol het college ziet voor onze gemeente als het gaat om informeren, adviseren en/of faciliteren van onze inwoners en bedrijven op het gebied van bodemdaling.

De huizen op de foto bij het artikel hebben geen last van funderingsproblemen