Clicky

Bomenkap Hitlandselaan start 1 april

Copyright Omroep Zuidplas

Op maandag 1 april aanstaande start de eerste fase van de reconstructie van de Hitlandselaan, waarbij de bomenrijen worden gekapt. 

De eerste fase neemt ongeveer twee weken in beslag, waarbij de Hitlandselaan in gedeeltes afgesloten is. Door de gefaseerde aanpak, blijft de omgeving van de Hitlandselaan zo lang mogelijk bereikbaar. Omleidingen worden ter plaatse aangegeven voor zowel voetgangers, fietsers als automobilisten, maar zijn ook te raadplegen via de website van Park Hitland (www.parkhitland.nl/hitlandselaan).

In december 2018 heeft het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Hitland besloten om de Hitlandselaan op korte termijn te reconstrueren. Uit onderzoek blijkt dat de veiligheid onvoldoende kan worden gegarandeerd, doordat zowel de staat van het wegdek als de algehele conditie van de bomenrijen te wensen overlaten. Voorafgaand aan de bomenkap heeft er een Quick Scan Wet Natuurbescherming plaatsgevonden, waaruit blijkt dat er geen jaarrond beschermde nesten zijn aangetroffen in en nabij de bomenrijen langs de Hitlandselaan. Tijdens de bomenkap wordt gehandeld volgens de ‘gedragscode Bestendig beheer groenvoorzieningen’. Dat betekent dat bomen voor en tijdens werkzaamheden onderzocht worden op nesten. Een nest wordt met rust gelaten zodra deze wordt aangetroffen.

Fase 2 en 3 reconstructie
Het uitgangspunt van het Algemeen Bestuur is dat de Hitlandselaan een karakteristieke laan blijft. Samen met belanghebbenden, omwonenden en geïnteresseerden is nagedacht en zijn voorkeuren uitgesproken over het gewenste toekomstbeeld. Op maandag 25 maart aanstaande presenteert het Dagelijks Bestuur naar aanleiding van alle input het beoogde toekomstbeeld, dat zij vervolgens voorleggen aan het Algemeen Bestuur tijdens de vergadering op 4 april. Afhankelijk van welke variant het bestuur uiteindelijk kiest, wordt de definitieve planning voor fase 2 en 3 van de reconstructie van de Hitlandselaan afgerond. In fase 2 staat de renovatie van het wegdek centraal, maar ook het voorbereiden van de bermen op herbeplanting waarbij zoveel mogelijk van de restanten van de bomen (stobben en wortels) moet worden weggehaald. Op z’n vroegst in het najaar start fase 3; de herbeplanting.