Clicky

Definitieve uitslag waterschapsverkiezingen bekend

Copyright Omroep Zuidplas

Water Natuurlijk is de grootste partij geworden bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Water Natuurlijk kreeg bijna een kwart van de stemmen. In het algemeen bestuur stijgt de partij van vier naar zes zetels. Ook de VVD kreeg er een zetel bij en heeft in de nieuwe bestuursperiode vijf zetels. Partij van de Arbeid eindigt op de derde plek. Het CDA moet twee van de drie zetels inleveren. De nieuwe partij Ons-Platteland krijgt één zetel. De overige partijen blijven gelijk in aantal zetels ten opzichte van de periode 2015-2019.

Woensdag 20 maart zijn er 243.621 stemmen uitgebracht op kandidaten voor de categorie ingezetenen van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Dat zijn bijna 55.000 stemmen meer dan bij de vorige verkiezing in 2015. De opkomst is dan ook fors hoger en komt uit op 49 procent (in 2015 40,7 procent).

Maandagochtend, 25 maart 2019 heeft het centraal stembureau tijdens een openbare zitting de uitslag officieel vastgesteld. Het stembureau constateert dat de verkiezingen rechtmatig zijn verlopen.

PartijAantal stemmenZetels
VVD 46.037 5
Water Natuurlijk58.7676
PvdA34.9453
CDA18.0611
CU / SGP23.6222
50Plus25.4522
AWP 14.0951
Ons-Platteland 16.0041

Vaste zetels (geborgde zetels)
Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bestaat uit 21 direct door de inwoners van het beheergebied gekozen leden (de zogenaamde categorie ingezetenen) en 9 leden die worden aangewezen door belangengroeperingen van:
- bedrijven (categorie bedrijven - 5 geborgde zetels)
- de agrarische sector (categorie ongebouwd - 3 geborgde zetels)
- organisaties die natuurterreinen beheren (categorie natuurterreinen - 1 geborgde zetel)

De vertegenwoordigers van de categorieën ongebouwd, natuurterreinen en bedrijven worden benoemd door respectievelijk de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Noord, de vereniging van Bos en Natuurterreineigenaren (VBNE) en de Kamer van Koophandel.