Clicky

VV Moerkapelle viert haar 90 jarig jubileum

Copyright Omroep Zuidplas

Het is in september van dit jaar 90 jaar geleden dat voetbalvereniging, nu, v.v. Moerkapelle is opgericht. Tot 1950 was de naam van de vereniging “Blauw-Wit”. In dat jaar is de naam veranderd in voetbalvereniging Moerkapelle.

Het groepje leden dat op 1 september 1929 bijeen kwam met het doel een voetbalvereniging op te richten zal zeker niet hebben vermoed dat 90 jaar later de vereniging nog zou bestaan en in een nieuw accommodatie een 90 jarig jubileum kan vieren.

''Alhoewel het lang niet altijd van zelf ging wisten leden 90 jaar lang de vereniging nieuwe impulsen te geven. Dat alles lezen we terug in de jubileumboeken van het 40, 50, 60 en 75 jarig bestaan van onze vereniging terug.'' 
Het 90 jarig bestaan is formeel gezien een jubileum jaar, ook wel het granieten jubileum genoemd. Heel voorzichtig zou al een blik in de toekomst geworpen kunnen worden naar het 100 jarig bestaan, dat duurt nog 10 jaar.

Het is nog niet zo lang geleden is dat er in bij de opening van de nieuwe accommodatie een groot feest is georganiseerd. Toch meent het bestuur dat het bij een 90 jarig jubileum past dat er aan deze mooie mijlpaal voor de v.v. Moerkapelle op bescheiden wijze aandacht aan wordt geschonken.
Mede gelet op de positieve ontwikkeling dat recent drie kandidaat-bestuursleden zijn aangesloten verwacht het bestuur dat de uitvoering van de activiteiten binnen de bestaande bestuur- en commissiestructuur kan worden uitgevoerd.

Het programma waaraan op dit moment wordt gedacht en met het bestuur is besproken ziet er op dit moment op hoofdlijn als volgt uit:

Zaterdag 7 september: Kick off en Reünie (ereleden, leden van verdiensten, e.a.) en de reguliere wedstrijden.
Maandag 9 september: Voetbalclinic jeugd
Dinsdag 10 september: Voetbalclinic jeugd
Woensdag 11 september: Sponsorenavond
Donderdag 12 september: Vrijwilligersavond
Vrijdagavond 13 september: Korte wedstrijden halve velden senioren
Zaterdag 14 september: Ochtend:  Wedstrijden voor de jeugd en kabouters. Middag: Receptie en wdstrijden eerste en tweede. Avond: Feestavond 90 jarig bestaan.

Ideen voor de inhoudelijek activiteiten zijn vanzelfsprekend van harte welkom aan het adres van de jubileumcommissie.

De jubileumcommissie voor het 90 jarig bestaan bestaat uit
Sander Koole, Sebastiaan van der Zee, Stephan Hertog, Fred Hertog en Martien Zijderhand.