Clicky

Snelheid naar 30 km bij reconstructie Knibbelweg Noord

Copyright Omroep Zuidplas

Binnenkort wordt de Knibbelweg Noord in Zevenhuizen aangepakt. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid wordt de snelheid op dit deel van de Knibbelweg verlaagd naar 30 km per uur.

Wethouder Jan Willem Schuurman van Verkeer: “Als de snelheidsverschillen tussen auto- en fietsverkeer verkleind worden, is dat een stuk veiliger”.

De Knibbelweg Noord ligt nu buiten de bebouwde kom. De bebouwingsdichtheid in dit gebied heeft veel weg van een bebouwde kom. Daarom verplaatsen we de komgrens. Binnen de bebouwde is de maximum snelheid 50km/uur of 30km/uur. “Omdat er zowel fietsers als autoverkeer op deze weg zit kiezen we voor het verlagen van de snelheid naar dertig kilometer per uur’, aldus Schuurman. .

Positief advies
Het plan om de maximum snelheid te verlagen naar 30 km/uur komt voort uit de wens om de verkeersveiligheid te verbeteren. De Knibbelweg-Noord wordt gebruikt door zowel auto’s als fietsers. In het algemeen geldt dat de situatie veiliger wordt naarmate het snelheidsverschil kleiner is.

De verkeersadviseur van de politie heeft positief geadviseerd op het voorstel om de maximale snelheid te verlagen naar 30 km/uur.

Meningen verdeeld
Tijdens de inwonersavond van 25 februari jl. bleken de meningen over de plannen voor de reconstructie verdeeld. Een aantal aanwezige inwoners was bang dat het verplaatsen van de bebouwde komgrens invloed zou hebben op het bestemmingsplan. Dit is niet het geval. De verlaging van de snelheid naar 30 km/uur geeft een vertraging van 15 seconden. Het college heeft ingestemd met het besluit voor de snelheidsverlaging en gaat akkoord met het verplaatsen van de bebouwde komgrens.