Clicky

Gemeenteraad stemt in met komst tijdelijke school Koningskwartier

Copyright Omroep Zuidplas

De realisatie van een tijdelijke school in Zevenhuizen-Zuid per 1 september is een stap dichterbij gekomen.

Op woensdag 17 april stelde de gemeenteraad een investeringskrediet beschikbaar, waarmee de weg is vrijgemaakt voor de huisvesting van basisonderwijs in het Koningskwartier. Vorig jaar stemde de gemeenteraad al in met het Integraal Huisvestingsplan 2018-2022. Binnen dat plan is de tijdelijke school in Zevenhuizen-Zuid het eerste project.

Door de woninguitbreiding in de wijken Koningskwartier en Zevenrozenhof heeft Zevenhuizen te maken met een toename van leerlingen. De tijdelijke school biedt plaats voor een nieuwe interconfessionele school, een dependance van OBS ’t Reigerbos en kinderopvang. Op 11 april ondertekenden de betrokken partijen een intentieovereenkomst, waarmee de samenwerking werd bekrachtigd. Tot de ondertekenaars behoren de schoolbesturen van De Groeiling, De Vier Windstreken en Scholengroep Holland; de kinderopvangorganisaties Quadrant en IJsselkids; en de gemeente Zuidplas.