Clicky

Informatiebijeenkomst Beeldentuin Moordrecht 'levendig' te noemen

Copyright Omroep Zuidplas

De informatiebijeenkomst over de plannen voor de DIJ (Drost IJserman) Beeldentuin aan het Westeinde mondde donderdag 18 april 2019 uit in een levendige discussie over de voors en tegens.

Hoewel de meeste aanwezigen in het IJsclubgebouw aan de Leliestraat vooral verheugd waren over de plannen en sommigen zelfs graag wilden meewerken, toonden enkelen ook hun zorgen.

Zeven objecten verbeelden historie van Moordrecht
Zoals bekend gaat de Historische Vereniging Moordrecht, in samenwerking met de Milieuvereniging Zuidplas, een historische-beeldentuin inrichten in het Drost IJsermanpark bij het voormalige gemeentehuis aan het Westeinde. In het park komt een zestal objecten (er staat al beeld) die – samen met het park zelf en het historische weeshuis (nu verzorgingshuis) – episodes uit de Moordrechtse geschiedenis verbeelden. De historische objecten en de al aanwezige fraaie Stinzentuin maken het park extra aantrekkelijk voor bezoekers.

Instanties werken graag mee
Parkeigenaar Stichting van Drost IJserman is enthousiast over de plannen. En ook de gemeente en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werken graag mee, in de vorm van een bijdrage en ondersteuning bij de realisatie en het onderhoud.

Met de stichting en de gemeente zijn goede schriftelijke afspraken gemaakt over de plekken waar de beelden komen en over het onderhoud van de beelden en de stinzentuin. Afgesproken is bijvoorbeeld dat de gemeente het park onderhoudt, de historische vereniging zich ontfermt over de beelden en dat de milieuvereniging de stinzentuin verzorgt.

Het Drost IJsermanpark was (en is nog steeds) particulier eigendom van de gelijknamige stichting. Het was ooit de tuin van het oude weeshuis, dat later dienst deed als verzorgingstehuis en gemeentehuis. In de jaren ’70 werd het park opengesteld voor het publiek.

Enthousiast onthaal
In het IJsclubgebouw werden de plannen enthousiast onthaald. Enkelen gaven zelfs aan graag mee te willen helpen aan de DIJ Beeldentuin en het onderhoud ervan. Twijfels en zorgen waren er echter ook. Bijvoorbeeld of de afspraken met de gemeente over het onderhoud straks wel worden nagekomen en of de beelden en de tuin niet uitnodigen tot vandalisme, wat verloedering in de hand zou kunnen werken.

Twijfels en zorgen wegnemen
De leden van de projectgroep DIJ Beeldentuin probeerden die zorgen weg te nemen door onder meer te wijzen op de harde afspraken over het onderhoud en op het commitment van iedereen om die afspraken na te komen. Bovendien schrikt de verwachte extra toeloop naar het park vandalen juist af, omdat zij liever geen pottenkijkers hebben bij hun sloopwerk.

De geruststellende woorden konden de twijfels echter niet wegnemen. Daarop werd de criticasters gevraagd mee te doen in de werkgroepen voor de beeldentuin, om zo samen in goed overleg de eventuele knelpunten op te kunnen lossen. Op die uitnodiging werd echter niet ingegaan.

Al met al kan worden teruggekeken op een levendige bijeenkomst die de aanwezigen vooral inspireerde om snel aan de slag te gaan met de uitwerking van de plannen voor de beeldentuin.