Clicky

Wethouder Daan de Haas luidt bouwrijp maken plangebied Eendragtspolder in

Copyright Omroep Zuidplas

Op woensdag 22 mei stond een groep betrokkenen feestelijk stil bij het bouwrijp maken van het plangebied voor 36 woningen in de Eendragspolder.

Wethouder Daan de Haas gaf het symbolische startschot voor het graven van watergangen, het aanleggen van bouwwegen en het voorbelasten van gronden. Als alles goed gaat, wordt begin juni het bestemmingsplan onherroepelijk. De vergunningen moeten nog worden verleend. Naar verwachting vindt eind eerste kwartaal 2020, begin tweede kwartaal 2020 de feitelijke bouwstart plaats.

Uniek woningbouwproject om meerdere redenen
Het project nabij de Middelweg 4a in Zevenhuizen mag met recht uniek worden genoemd. Ten eerste vanwege de locatie, want de Eendragtspolder is hét voorbeeld van een vernuftig waterbeheersysteem. En juist op de bouwlocatie komen drie soorten water bijeen: recreatief, functioneel en esthetisch water. De toekomstige bewoners worden omringd door de Willem-Alexander roeibaan, De Rotte en de Zevenhuizerplas. Een soortgelijke plek is elders in de dichtbebouwde Randstad niet te vinden.

Toevoeging kwaliteit landschap dankzij ruimte-voor-ruimteregeling
Daarnaast is het project uniek door de toevoeging van kwaliteit aan het landschap. Niet eerder is in de Eendragtspolder gebruik gemaakt van de zogeheten ruimte-voor-ruimteregeling. De gedachte achter dit provinciale beleid is om bedrijfsgebouwen en kassen te saneren, met in ruil daarvoor woningen met een kleinere bouwmassa. Uiteindelijk zullen de toekomstige woningen worden omzoomd door zo’n 2,5 hectare aan polderlandschap en aansluiten op het recreatiegebied Rottemeren.

Lang traject met intensieve participatie
Ten derde is het project uniek vanwege de totstandkoming ervan en de wijze van participatie. Op 22 november 2018 werd het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. De aanloop ernaartoe was lang, maar kan worden gezien als een schoolvoorbeeld van goede participatie. Zo kwam een klankbordgroep tot stand, waarin alle betrokken partijen zijn vertegenwoordigd: omwonenden, belangenverenigingen, het Recreatieschap Rottemeren, een stedenbouwkundige, een verkeerskundige en de ontwikkelaars Timpaan en BouwN. Dankzij deze groep zijn uiteindelijk geen particuliere zienswijzen ingediend. En hun werk gaat door, want de klankbordgroep blijft tijdens de hele ontwikkeling actief.