Clicky

CDA Zuidplas positief verrast door bodycams voor BOA’s maar heeft toch vragen

Copyright Omroep Zuidplas

Begin april maakte het college bekend dat de BOA’s in Zuidplas toch uitgerust worden met bodycams.

December 2018 vroeg CDA raadslid Benno de Ruiter naar mogelijkheden om de BOA’s uit te rusten met deze bodycams.

‘De bodycams zouden een positieve impuls kunnen geven aan de veiligheid van de BOA’s en de weergave van omstandigheden’, aldus de Ruiter. ‘Bodycams werken preventief waardoor escalaties kunnen worden voorkomen.’ Het idee werd tijdens de raadsvergadering resoluut van tafel geveegd door toenmalig burgemeester Kats. 

De verbazing is dan ook groot bij de CDA-er, als begin april blijkt dat de BOA’s toch met bodycams worden uitgerust.

De Ruiter: “Het is geweldig nieuws dat de BOA’s alsnog deze uitrusting krijgen. Maar wat is er tussen december en april veranderd waardoor het standpunt van het college 180 graden is gedraaid. We zijn met name benieuwd of er omstandigheden gewijzigd zijn.’

CDA Zuidplas heeft dan ook schriftelijke vragen ingediend bij het college om dit te verduidelijken:

1) Tijdens deze avond is door de fractie van het CDA benoemt dat het eventueel dragen van bodycams de veiligheid van onze BOA’s zou kunnen vergroten, ook dat de kans op eventuele escalaties zou kunnen verminderen. Als antwoord op deze vraag is stellig het antwoord gekomen dat dit absoluut niet wenselijk was. De fractie heeft enige weken geleden vernomen dat dit nu wel gaat gebeuren, dit steunen wij van harte. De vraag is dan ook, wat is er in de tussentijd veranderd van absoluut niet wenselijk naar daadwerkelijk uitrusten?

2) Wat is de status van de toezegging om met de politie in gesprek te gaan om de inloopspreekuren in alle dorpen met de wijkagenten:
2a. Duidelijke kenbaar te maken op de gemeente pagina
2b. De tijden opnieuw beoordeeld zullen worden zodat de spreekuren toegankelijk zijn voor iedereen

3) Onze BOA’s zijn onder andere druk met afval opruimen, waardoor ze minder in de wijken kunnen zijn. Dit is aan de orde geweest in het debat op 18/12. Aangegeven is dat er naar gekeken gaat worden of dit anders cq efficiënter zou kunnen. De vraag is wat de status is van deze toezegging.

4) Het uitvoeringsprogramma van de kadernota zou in kwartaal 1 van 2019 verschijnen. Wat is hier de status van?

Eerder sprak Danny Govers met de burgemeester van de gemeetne Servaas Stoop over de invoering van de bodycams.