Clicky

Zorgen bij VVD Zuidplas over Posthuis in Moordrecht

Copyright Omroep Zuidplas

De VVD-fractie heeft schiftelijke vragen ingediend bij het college B&W van Zuidplas met betrekking tot het Posthuis in Moordrecht.

Bij de beantwoording van de vragen is een ‘planning handhavingstraject’ alsook het ‘voornemen last onder dwangsom’ gepubliceerd.

De VVD heeft zelfs een stuk van de muur van het Posthuis in handen wat nar beneden is gekomen. 'Dit laat zien dat de veiligheid verder in het geding komt. Je zou zon stuk maar op je hoofd krijgen?!', alsdus VVD raadslid Leendert Karreman.

Wat betreft de ontwikkelingen m.b.t. het Posthuis heeft de VVD de volgende vragen:

1. Kunt u aangeven wat de resultaten en huidige stand van zaken is aan de hand van de gegeven planning in de brief ‘planning handhavingstraject Posthuis’?
2. In welke procedure zitten we nu?

Om tot sloop over te gaan was er als voorwaarde gesteld dat de eigenaren overeenstemming zouden hebben over de financiële compensatie. Ten tijde van de informatieavond in het najaar 2018 was er nog geen overeenstemming bereikt.

Ook hierover heeft de VVD de nodige vragen:
3. Is deze situatie inmiddels veranderd?
4. Zijn er resultaten behaald uit het minnelijke overleg, zoals genoemd in de brief ‘planning handhavingstraject’ d.d. 25-09-2018?

In de brief ‘voornemen last onder dwangsom’ d.d. 17-10-2018 staan een aantal maatregelen die de eigenaren moeten treffen om een dwangsom te voorkomen. Als punt 6 staat vermeld: “Het stucwerk en metselwerk van het pand controleren en daar waar aangetast repareren en/of vervangen”.

Daarover wil de VVD graag antwoord op de volgende vragen:
5. Wat is de afhandeling van de genoemde maatregelen?
6. Gezien de afbrokkelende stukken muur is de VVD-fractie van mening dat er niet aan de maatregelen is voldaan. Deelt het college deze opvatting?

De VVD-fractie maakt zich ernstig zorgen over de veiligheid van de omwonenden en voorbijgangers. Het Posthuis gaat zienderogen verder achteruit, het straatbeeld verloedert en de stukken vliegen om de oren:
7. Is het college ook van mening dat de veiligheid steeds meer in het geding is?
8. Welke mogelijkheden ziet het college om ten gunste van de omwonenden, de inwoners van Moordrecht, en voorbijgangers een doorbraak te bewerkstelligen waarin sloop of renovatie
wordt afgedwongen?
9. Heeft de gemeente andere (juridische) mogelijkheden om een doorbraak te forceren en welke mogelijkheden zijn dat?
10. Op welk moment komt onteigening in beeld als mogelijkheid?