Clicky

College Waddinxveen presenteert plan om tekort sociaal domein weg te werken

Copyright Omroep Zuidplas

Het college van B&W in Waddinxveen heeft de gemeenteraad een plan toegestuurd om het financiële tekort weg te werken dat is ontstaan door jeugdzorg en Wmo. 

Uit de zogenoemde kaderbrief blijkt dat bijna de helft van de besparingen uit het sociaal domein komt. Het andere deel komt uit de openbare ruimte, de financiële techniek en de voorzieningen. Het college belooft dat iedereen die zorg nodig heeft zorg krijgt en dat de beeldkwaliteit van de openbare ruimte gelijk blijft. De OZB wordt alleen verhoogd als het gepresenteerde plan niet toereikend is.

Omdat de tekorten hun oorsprong hebben in het sociaal domein, heeft het college voor een oplossing vooral naar het sociaal domein gekeken. Het college moet daarbij pijnlijke, maar noodzakelijke keuzes maken. Als maatregelen noemt het college in de kaderbrief het niet doorontwikkelen van preventieteam Wadwijzer, het versoberen van de tegemoetkoming peuteropvang en het terugbrengen van de collectieve zorgverzekering voor bijstandsgerechtigden.
Het eerder dit jaar gepresenteerde Uitvoeringsprogramma Maatschappelijk Vastgoed wordt versoberd. Het college stelt de renovatie van sporthal Groenswaard, sporthal De Duikelaar en andere gebouwen uit. De vervanging van Sporthal De Dreef wordt anders ingevuld.

In de openbare ruimte heeft het college het uitgangspunt gehanteerd dat de beeldkwaliteit gelijk blijft en het risico op verpaupering voorkomen wordt. Het college verlaagt haar bijdrage aan de wijkbudgetten met 60% en stopt met de bijdrage aan citymarketing.

Met dit pakket aan maatregelen wil het college een OZB-verhoging voorkomen. Lukt dat niet, dan is het streven om de op één na laagste woonlasten te houden van de regio. In de raadsvergadering van woensdag 10 juli neemt de gemeenteraad een besluit over de kaderbrief.