Clicky

Zuidplas als eerste gemeente aangesloten op BAG 2.0

Copyright Omroep Zuidplas

Taart en een oorkonde voor de gemeente Zuidplas. De gemeente Zuidplas is namelijk de eerste gemeente die succesvol is aangesloten op de vernieuwde Landelijke Voorziening voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). 

Daarmee heeft Zuidplas de technische migratie als onderdeel van het BAG 2.0 traject voltooid. Het is de bedoeling dat eind van dit jaar alle gemeenten deze stap hebben gezet. Kadaster, VNG, BAG BAO en het ministerie van Binnenlandse Zaken trakteerden de gemeente op een lekkere taart en brachten een oorkonde mee. Centric als leverancier was hier ook bij aanwezig, omdat zij de aansluiting technisch realiseerde. Wethouder Daan de Haas nam de oorkonde verguld in ontvangst.

Wethouder Daan de Haas: “Zuidplas is de eerste gemeente die de aansluiting heeft doorlopen. We hebben de afgelopen maanden verschillende activiteiten uit het stappenplan doorlopen om deze wetswijziging door te voeren in de werkprocessen en gebruikte informatiesystemen. Het liep op rolletjes. Ik ben blij dat onze gemeente als voorbeeld dient om te laten zien dat de aansluiting op BAG 2.0 soepel verloopt en andere gemeente stimuleert om deze stap te maken.”

Wetwijziging Basisregistratie adressen en gebouwen
Vanaf 1 juli 2018 geldt de gewijzigde Wet basisregistratie adressen en gebouwen (Wet BAG). De activiteiten die samenhangen met deze wetswijziging staan bekend als het BAG 2.0 traject. n de BAG worden de gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland zoals bouwjaar, oppervlakte en gebruiksdoel, geometrie en locatie op de kaart vastgelegd. Elke gemeente is als bronhouder verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van deze gegevens voor alle adressen en gebouwen binnen haar gemeentegrenzen. Dit is in de wet BAG vastgelegd. Deze gegevens zijn essentieel voor een goede dienstverlening, het handhaven van de openbare orde en veiligheid, de bestrijding van fraude en voor het voorbereiden van nieuw beleid.

Foto bij artikel: Wethouder Daan de Haas neemt oorkonde aansluiting BAG 2.0 in ontvangst

Foto onder: Kadaster, BZK, BAG BAO, VNG Centric, gemeente Zuidplas