Clicky

75 extra sociale huurwoningen voor Park Triangel

Copyright Omroep Zuidplas

In Park Triangel worden 75 extra sociale huurwoningen gerealiseerd.

De gemeente komt hiermee tegemoet aan de grote vraag naar betaalbare huurwoningen in Waddinxveen. Daarnaast zorgt dit ook voor balans in het woningaanbod van de wijk. Het oorspronkelijke woningbouwprogramma wordt hiervoor aangepast.

Een significant aantal extra sociale huurwoningen in Park Triangel was een expliciete wens van het huidige college. Wethouder Gezina Atzema geeft aan dat het nog een hele uitdaging was om dit te realiseren. “De programmering van de woningen in Park Triangel lag immers al vast. De bouw van sociale huurwoningen levert doorgaans financieel gezien veel minder op dan andere woningen en er waren geen aanvullende financiële middelen beschikbaar. Maar het is ons gelukt om, in goed overleg met de ontwikkelaar BPD, een verschuiving aan te brengen in de verdeling voor de resterende ontwikkelopgave.”

Oorspronkelijk plan
In het oorspronkelijke plan en de bestaande contractafspraken waren er 200 sociale huurwoningen en 475 KoopStartwoningen. Samen zorgen zij voor zo’n 25% van de totale woningbouwopgave. Door te schuiven in deze verdeling voor de resterende ontwikkelopgave in Park Triangel, kunnen er extra sociale huurwoningen gerealiseerd worden zonder dat er sprake is van financiële consequenties voor de gemeente.

Wethouder Henry ten Zijthoff onderschrijft het belang van de bouw van extra sociale huurwoningen. “Er is een grote behoefte aan dergelijke woningen, zeker in een groeigemeente als Waddinxveen. Ik ben dan ook zeer tevreden dat we na alle inspanningen dit resultaat behaald hebben. Daarbij zorgt het ook voor een evenwichtige opbouw van de wijk en een betere balans tussen koop- en huurwoningen. Zo blijft Park Triangel aantrekkelijk voor woningzoekenden.”

Nieuw woonprogramma
Er resteren nog 165 KoopStart-woningen. Na de herverdeling van dit deel van het woonprogramma voor de resterende deelplannen van Park Triangel ziet het er als volgt uit:

-          75 extra sociale huurwoningen

-          35 KoopStart-woningen

-          55 middeldure koop- en huurwoningen

Met het nieuwe woonprogramma zorgt de gemeente niet alleen voor een gedifferentieerd woningaanbod, maar komt het ook tegemoet aan de krapte op de woningmarkt en de stijgende vraag naar goedkopere huur- en koopwoningen.