Clicky

Zuid-Holland: miljoen euro beschikbaar als Songfestival naar Rotterdam komt

Copyright Omroep Zuidplas

Als Rotterdam het Eurovisiesongfestival mag organiseren, stelt de provincie Zuid-Holland een miljoen
euro beschikbaar. 

Dat hebben Provinciale Staten op voorstel van VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks besloten.

“Het Songfestival biedt kansen voor de hele provincie”, benadrukt VVD-Statenlid Rense Weide, die direct na de overwinning van Duncan Laurence in Israël de lobby begon om het evenement naar ZuidHolland te halen. “Er komen zeker 20.000 mensen op af. Als we goed samenwerken, kunnen andere steden daar ook van profiteren. Door overnachtingen aan te bieden, maar bijvoorbeeld ook door sideevents te organiseren.”

De gunstige effecten van het Songfestival werken na het evenement zelf nog veel langer door, zegt Weide. “Ieder jaar kijken er honderden miljoenen mensen naar. Een gouden kans om Zuid-Hollandse parels als Kinderdijk, de Keukenhof, kaasstad Gouda en hofstad Den Haag te promoten. Bijvoorbeeld in de filmpjes die worden opgenomen om de kandidaten te introduceren.”

CDA-Statenlid Michel Rogier stelt: "Dit bedrag, dat we als Provincie ter beschikking stellen, geeft de organisatie enige financiële garantie om dit evenement van wereldfaam te kunnen organiseren. Hiermee geven we een impuls voor promotie en langdurige samenwerking van gemeentes in ZuidHolland op het gebied van city-marketing en hospitality"

D66-Statenlid Ria Oosterop - van Leussen benadrukt: “Zuid-Holland bruist van Noord tot Zuid. Unieke kans om dit met dit festival te tonen aan miljoenen bezoekers en kijkers. Ook prima moment om bedrijfsleven en instellingen te promoten!”

PvdA-Statenlid Anne Koning sluit aan: “Dit unieke evenement kan met deze bijdrage Zuid-Holland in beeld brengen als gastvrije en tolerante provincie” GroenLinks-Statenlid Anneloes van Hunnik beaamt dat: “Cultuur verbindt, raakt mensen en brengt hen op de been. Dat geldt voor het Eurovisie Songfestival en heel veel andere evenementen. Fijn dat we daar als provincie meer aandacht aan gaan besteden.”

Den Haag zoekt bijvoorbeeld al de samenwerking met Rotterdam. De stad was aanvankelijk zelf kandidaat-gaststad, maar schaart zich inmiddels enthousiast achter het Rotterdamse bid. De partijen in de Zuid-Hollandse Staten vinden dat Rotterdam ook de samenwerking moet zoeken met andere gemeenten in Zuid-Holland. Bovendien mag het bedrijfsleven ook gevraagd worden een financiële bijdrage te leveren.

Ingediende amendement

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

Het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:

Het toekennen van eenmalige begrotingssubsidie voor de gemeente Rotterdam voor een bedrag van € 1.000.000 ten behoeve van het organiseren van het Eurovisie Songfestival in Zuid-Holland, onder voorwaarde dat 1. Rotterdam de organiserende gaststad is, 2. de samenwerking zoekt met en een financiële bijdrage vraagt aan andere Zuid-Hollandse partijen, zoals het bedrijfsleven en andere steden/gemeenten en 3. geheel de provincie in beeld komt bijelementen van het Songfestival, en de kadernota 2020-2023 hiermee in overeenstemming te brengen.

Toelichting

* Het Eurovisie songfestival 2020 vindt na 40 jaar wederom plaats in Nederland door winst van de uit Hellevoetsluis afkomstige Duncan Laurence.

*De gemeenten Rotterdam en Den Haag hebben aangegeven gaststad te willen zijn van het Eurovisie Songfestival2020. Den Haag heeft zich inmiddels teruggetrokken ten gunste van Rotterdam en met Rotterdam ook de (regionale) samenwerking zoekt bij het organiseren van het Eurovisie songfestival.

*De eerste versie van het Eurovisie songfestival werd georganiseerd in 1956 met als doel de volkeren van Europa in de naoorlogse periode te verbroederen en culturele tegenstellingen te overbruggen. De liedjeswedstrijd is daarna uitgegroeid tot het grootste jaarlijkse Europese culturele evenement en heeft stellig bijgedragen aan de Europese eenwording.

*Het Eurovisie songfestival wordt jaarlijks tussen de 200 en 600 miljoen mensen wereldwijd bekeken en door zeker 20.0000 mensen bezocht.

*lndien het Eurovisie songfestival plaatsvindt in Rotterdam kan dat een boost geven aan het toerisme in geheel Zuid-Holland, van Dordrecht en de molens van Kinderdijk tot Noordwijk & de Keukenhof en van Kaasstad Gouda tot Hofstad Den Haag.

*Het Eurovisie songfestival zal Zuid-Holland en Rotterdam kunnen positioneren als gastvrije en tolerante provincie en stad waar culturele diversiteit verwelkomd en gevierd wordt.

1. R.F. Weide, fractie WD
2. M.R. ilogier, fractie CDA
3. H.R. Oosterop-van Leussen, fractie D66
4. A.L. Koning, fractie PvdA
5. A. van Hunnik, fractie Groenlinks